Haverinen-Varisjärvi -retkeilyreitti

Reitti: Koko kierros on n. 30km ja Varisjärven kiertävän reitin pituus on 9,2km. Reitit ovat merkitty puihin vihreä-valkoisella maalilla.

Koko 30km reitin varrella on 7 tulentekopaikkaa ja 2 laavua.

Variskönkäällä on mahdollista pistäytyä myös erikseen. Könkäälle pääsee merkittyä polkua pitkin Aittokoskentien varrelta pysäköintipaikalta. Matkaa könkäälle tulee n. 400m suuntaansa.

Ajo-ohjeet:

30km reitin lähtöpaikka on Suomussalmen kuntakeskus, Hotelli Kiannon Kuohujen takapiha, Jalokatu 1.

Varisjärven reitti (9,2km) sijaitsee Suomussalmen keskustan länsipuolella. Ajetaan Kyröntietä n. 4,5km Puolangan suuntaan ja käännytään hiihtokeskuksen tienhaarasta vasemmalle. Reitin lähtöpaikka on Haverisen hiihtokeskuksen pihapiirissä.

Varisköngäs sijaitsee n. 10km Suomussalmen keskustasta Puolangan suuntaan. Ajetaan Kyröntietä n. 7km ja käännytään vasemmalle Aittokoskentielle, jota ajetaan n. 2km. Parkkipaikka sijaitsee tien oikealla puolella, josta lähtee polku könkäälle.

Kartassa punaisella merkitty osuus reitistä on huonokuntoisempaa. Maastomerkkejä puuttuu ja polku voi olla vaikeasti havaittava, lisäksi reitillä voi olla kaatuneita puita. Aittokoskentieltä lähtevä lyhyempi reitti (merkattu karttaan katkoviivalla) Variskönkäälle on kunnossa, ja suosittelemmekin sen käyttöä Variskönkäälle mentäessä.

Download (PDF, Unknown)

Suomussalmi