Yhteystiedot

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen
puh. 044 777 3149
minna.saastamoinen@suomussalmi.fi

Ohjaaja Satu Moilanen
puh. 044 777 3159
satu.moilanen@suomussalmi.fi

Palveluohjaaja
puh. 044 777 3156

Talentti-hanke

Työpajoilla tapahtuu

Talentti-hankkeessa luodaan uudenlainen opiskelua mahdollistava malli, jossa asiakas voi suorittaa Suomussalmella ammatillisen tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja yhteistyössä työpajojen, työelämän ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen kautta vahvistetaan kohderyhmän ammatillista osaamista opinnollistamisen ja tuetun opiskelun avulla. Tavoitteena on motivoida ja ohjata asiakkaita ammatilliseen koulutukseen ja työhön sekä tehdä digioppimisen mahdollisuuksia paremmin tunnetuksi. Hankkeesta saa tukea ja ohjausta myös silloin, kun asiakas suorittaa opintoja omaehtoisena opiskeluna tai työn ohessa.

Suomussalmen Talentti -hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kesto on 01.06.2018-31.12.2020. Hanke toimii tällä hetkellä työpalvelukeskus Miilun tiloissa, osoitteessa Miilutie 5, 89600 Suomussalmi.

Hankkeen toteutumista tukee vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi, jossa koko ammatillinen koulutus ja tutkintorakenteet on uudistettu sekä nuorten ja aikuisten koulutukset yhdistetty. Keskeisinä lähtökohtina uudistuksessa ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tämän myötä yksilöllistä opiskelua on mahdollista kehittää työpajoilla, työpaikoilla ja yhdistyksissä tapahtuvaksi oppimiseksi opinnollistamisen avulla.

Kenelle hanke on suunnattu?

Talentin kohderyhmää ovat sekä nuoret että aikuiset. Asiakkaiksi voivat tulla peruskoulun päättäneet nuoret, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot, eivätkä ole kiinnittyneet työelämään tai opintoihin. Kohderyhmään kuuluvat myös työttömät tai työttömyysuhan alaiset aikuiset, joiden ammatillinen osaaminen ei vastaa tätä päivää tai joille alan vaihto olisi edellytys työllistymiselle.  Hankkeen kautta koulutetaan lisäksi työpajoilla ja muissa työelämän oppimispaikoissa työskenteleviä ohjaajia asiakkaiden tukemiseen, osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin. Hankkeeseen osallistuminen on asiakkaalle maksutonta.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa selvitetään asiakkaan lähtötilanne alkukartoituksen ja palveluohjauksen avulla. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jonka toteutumisessa ohjaajat ovat tukena. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi työkokeilujaksoja, opiskelua koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutusta.

Hankkeen asiakkailla on mahdollisuus hakeutua kolme kuukautta kestävään Eväitä Opinnälkään -työvoimakoulutukseen, joka tukee oman opinto- ja työelämäpolun löytämisessä.

Talentti järjestää asiakkaille myös erilaista opintoja tukevaa ja opintoihin motivoivaa ryhmätoimintaa. Ryhmätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Tärkeimmät yhteistyötahot

Toimintamallia rakennetaan yhteistyössä työllisyys- ja koulutustoimijoiden kanssa. Keskeistä on myös yritysyhteistyö. Hanke pyrkii kartoittamaan yritysten tämänhetkiset ja tulevat työntekijätarpeet ja suuntaamaan koulutuspolkuja niiden mukaan. Hanke tukee yrityksiä erilaisten koulutus- ja työllistämisvaihtoehtojen käytössä. Hankkeen ohjaajat ovat sekä työnantajan että asiakkaan tukena esimerkiksi työkokeilun tai oppisopimuskoulutuksen aikana. Hankkeen ohjaajilta saa myös lisätietoa Suomussalmen kunnan työllisyydenhoidon kuntarahasta, joka on tarkoitettu yrityksille.

Tarkemman hankekuvauksen löydät täältä.

 

Sosiaalinen media

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen
puh. 044 777 3149
minna.saastamoinen@suomussalmi.fi

Ohjaaja Satu Moilanen
puh. 044 777 3159
satu.moilanen@suomussalmi.fi

Palveluohjaaja
puh. 044 777 3156