Hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö
Johanna Vilhunen
johanna.vilhunen(a)kuhmo.fi
+358405583904

Suomussalmen yhteyshenkilö
Tiia Mustonen, matkailukoordinaattori
tiia.mustonen(a)suomussalmi.fi
+358447773170

Elinvoimaa matkailusta - Kuhmo Suomussalmi

Elinvoimaan matkailusta -hankkeen tavoitteena on Kuhmon ja Suomussalmen alueiden kilpailuedun ja perustan parantaminen sekä kehittäminen!
Hankkeen kautta tavoitellaan myös uusia kohderyhmä, esteettömät matkailijat, kalastuksesta ja esimerkiksi sotahistoriasta kiinnostuneet.
Pitkällä tähtäimellä hankkeessa pyritään yritysten kannattavuuden kasvuun, jonka myötä koko alueen vetovoimaisuus kasvaa. Tavoitteena on vahvistaa luonto- ja kulttuurielämyksiä entisestään ja tuoda ne esiin alueen matkailun laskeutumissivustoilla. Hanketta työstetään viiden eri työpaketin kautta, joita ovat
digitaalisuus, esteettömyys, vaellus- ja kulttuurireitit, kalastusmatkailun ja asiakasosaamisen kehittäminen.

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi  –hankkeen päätoteuttaja on Kuhmon kaupunki ja osatoteuttaja Suomussalmen kunta. Hanke toteutetaan 1.1.2021 – 30.6.2023. Hanke kokoaa yhteen kaksi kuntaa tekemään matkailun kehittämistä toimenpiteillä, jotka edesauttavat lisäämään alueen matkailuyrittäjien kilpailukykyä. Hankealueen matkailualueet ovat lähtökohdiltaan ja toiminnallisesti erilaisia, jota hankkeessa halutaan tukea. Alueita halutaan kehittää niiden omista lähtökohdista käsin ja tukea molempien omaa kasvua. Pääpaino hankkeen yhteisissä toimenpiteissä on digitaalisuuden, esteettömyyden ja erilaisten reittien sekä kalastusmatkailun kehittämisessä ja ostettavuuden kehittämisessä, jotka tukevat myös ympärivuotisen matkailun kehittämistä. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kokonaisuudessaan kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi luonnostaan myös laadukkaasta vieraanvaraisuudesta, asiakaspalvelustaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan. Lisäksi vastataan tarpeeseen digitaalisuuden moninaisesta kehittämisestä erityisesti löydettävyyden näkökulmasta.

Hankkeen päätoteuttajana on Kuhmon kaupunki ja osatoteuttajana Suomussalmen kunta. Hanketta
rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan kanssa.
Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto.

Hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö
Johanna Vilhunen
johanna.vilhunen(a)kuhmo.fi
+358405583904

Suomussalmen yhteyshenkilö
Tiia Mustonen, matkailukoordinaattori
tiia.mustonen(a)suomussalmi.fi
+358447773170

Suomussalmi