Suomussalmen kunnan hallinnoimat projektit

Suomussalmen kunta on mukana monissa projekteissa ja hankkeissa. Kunta on tällä hetkellä osatoteuttajana Gateway to Land of National Parks -hankkeessa ja Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo ja Suomussalmi -hankkeessa.

Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu projektiorganisaatio. Projektilla on käytettävissään määritetyt resurssit ja panokset.

 

 

Suomussalmi