Suomussalmen kunnan hallinnoimat projektit

Suomussalmen kunta on mukana monissa projekteissa ja hankkeissa. Kunta on tällä hetkellä osatoteuttajana Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo ja Suomussalmi -hankkeessa sekä omarahoitusosuudella Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun.

Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu projektiorganisaatio. Projektilla on käytettävissään määritetyt resurssit ja panokset.

 

 

Suomussalmi