Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen
puh. 044 777 3344
erno.heikkinen@suomussalmi.fi

Kunnanjohtaja

Tämän sivun tarkoituksena on nostaa esille ajankohtaisia asioita ja täydentää kunnan virallista tiedottamista. Kirjoitukset eivät kuitenkaan ole kunnan virallinen kanta esillä oleviin asioihin, vaan minun oma mielipide tai näkökulma. Kunnanjohtajan katsaukseen pääset tästä.

Kotisivujen kautta on mahdollista lähettää myös palautetta kunnan kaikista palveluista. Toki ruusut lämmittävät aina mieltä, mutta erityisesti rakentavassa hengessä annettu palaute on tervetullutta. Palaute toimitetaan kyseisestä palvelusta vastaavalle. Kotisivujen kautta on mahdollista tehdä myös kuntalaisaloite. Kuntalaisaloitteen voivat tehdä kunnan asukkaat kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteella tulee olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Kunnalla on myös omat Facebook-sivut, joilla voit osallistua omalla nimelläsi siellä käytävään keskusteluun päivänpolttavista asioista.

Toivottavasti kaikki kunnan toiminnasta, tapahtumista ja tulevaisuudesta kiinnostuneet ottavat omakseen nämä uudet sosiaalisen median vaikuttamisen kanavat. Pidetään yhteyttä!

Kunnanjohtaja

Erno Heikkinen

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen
puh. 044 777 3344
erno.heikkinen@suomussalmi.fi