Johtoryhmä

Suomussalmen kunnan johtoryhmä

Suomussalmen kunnan johtoryhmä koordinoi kunnanvaltuuston asettamissa rajoissa kunnan voimavarojen tuloksellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä tukien toimialojen johtamista, huolehtien tiedonkulusta yli toimialarajojen sekä ideoiden ja kehittäen toimintoja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenet:

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen
Hallintojohtaja Eija Väätäinen
Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen
Vs. tekninen johtaja Niina Kinnunen
Elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen