Talentti-hanke

Vuoden 2018 alussa on tullut voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, jossa koko ammatillinen koulutus ja tutkintorakenteet on uudistettu sekä nuorten ja aikuisten koulutukset yhdistetty. Keskeisinä lähtökohtina uudistuksessa ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tämän myötä yksilöllistä opiskelua kehitetään työpajoilla, työpaikoilla ja yhdistyksissä tapahtuvaksi oppimiseksi opinnollistamisen avulla.

Talentti -hankkeen tavoitteena on luoda Suomussalmelle uudenlainen, pysyvä, opiskelua ja monimuotoista oppimista mahdollistava toimintamalli ja rakenne eli niin sanottu seinätön oppimiskeskus. Digioppiminen tuo uusia vaihtoehtoja opintojen suorittamiseen, eli tutkinnonosien teoriaopintoja on jatkossa mahdollisuus suorittaa entistä enemmän verkko-opintoina.

Hankkeessa toimintaa rakennetaan yhteistyössä työllisyys- ja koulutustoimijoiden kanssa sekä kehitetään joustavia opinto- ja urapolkuja, joissa huomioidaan eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet. Hankkeeseen voivat hakeutua asiakkaiksi sekä alanvaihtajat että henkilöt, joilla ei ammattitutkintoa vielä ole.  Myös yritysten on hankkeen avulla mahdollisuus kouluttaa itselleen räätälöityä työvoimaa ja näin vastata jo olemassaolevaan sekä tulevaisuudessa lisääntyvään työvoimapulaan. Hankkeeseen osallistuminen on asiakkaalle maksutonta.

Suomussalmen Talentti -hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kesto on 01.06.2018-31.12.2020. Hanke toimii tällä hetkellä työpalvelukeskus Miilun tiloissa, osoitteessa Miilutie 5, 89600 Suomussalmi.

Tutustu hankesuunnitelmaan:

http://www.suomussalmi.fi-a.innofactor.com/instancedata/prime_product_julkaisu/suomussalmi/embeds/suomussalmiwwwstructure/25031_EURA2014hakemus.pdf

 

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen puh. 044 777 3149 minna.saastamoinen@suomussalmi.fi

Ohjaaja Satu Moilanen puh. 044 777 3159 satu.moilanen@suomussalmi.fi

Palveluohjaaja Katja Kemppainen puh. 044 777 3156 katja.kemppainen@suomussalmi.fi