Kotiäänestys

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. 

Vuoden 2024 presidentinvaalissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti lomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta, PL 40 89601 tai vaalit(at)suomussalmi.fi, tai puhelimitse numeroon 044 777 3003 viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16. 

Linkki täytettävään ja tulostettavaan kotiäänestyslomakkeeseen (pdf).

Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. 

Jos äänestäjä ilmoittautui ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Jos äänestäjä ei äänestä ensimmäisessä vaalissa kotiäänestyksessä ja hän haluaa äänestää kotonaan toisessa vaalissa, hänen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen kello 16. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.