Ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen

Ajantasaisin tieto rokotuksista Kainuussa löytyy Kainuun soten koronarokotussivulta. Linkki sivulle tässä.

7.4.2021: Rajoitukset ennallaan

Koko Kainuu on yhä epidemian perustasolla, tiedottaa Kainuun sote 7.4.2021 (siirry tiedotteeseen tästä). Suomussalmen kunta ei toistaiseksi muuta 3.3.2021 antamiaan suosituksia ja rajoituksia. Edelleen voimassa ovat mm. seuraavat säännöt:

 • Aikuiset voivat toimia ryhmissä, kunhan toiminnassa noudatetaan varotoimenpiteitä ja turvavälejä. Enimmäisosallistujamäärä on 20.  
 • Kianta-Opiston ja liikuntapalvelujen liikuntaryhmät jatkavat. 
 • Liikuntahalli ja muut liikuntatilat ovat avoinna aikuisryhmille, osallistujamäärä huomioiden.  
 • Mikäli koronatilanne muuttuisi yllättäen huonommaksi tai muiden viranomaisten päätökset edellyttäisivät toimenpiteitä, on kunnan johtoryhmä valmiudessa kokoontumaan ja tekemään uusia päätöksiä nopealla aikataululla.  
 • Olisi tärkeää, että muun Suomen vaikeamman tautitilanteen vuoksi myös Kainuussa noudatettaisiin perusohjeita, kuten lähikontaktien vähentämistä, maskien ja käsidesin käyttöä sekä turvavälien säilyttämistä ja matkustussuosituksia. 

Kainuun soten voimassa olevat rajoitukset ja ohjeet (7.4.2021):

 • Enin­tään 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus (ylei­sö­ti­lai­suu­det/ylei­set ko­kouk­set)
 • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
 • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
 • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
 • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan
 • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.

Ajantasaista tietoa on saatavissa Kainuun soten netistä osoitteesta sote.kainuu.fi/koronainfo sekä englanniksi sote.kainuu.fi/en/covid-19 

24.11.2020: Suomussalmen terveysasema tiedotti Facebook-sivullaan seuraavasti: Covid-testaus toimii Suomussalmen vastaanotolla. Soitto etukäteen on välttämätön ajan varaamiseksi p. 08-6156 6200 tai voit varata arkipäiville ajan testaukseen itse Omasoten kautta. Jos asiakas käy pelkässä covid-testissä, on käynti maksuton. Sisäänkäynti pandemiavastaanotolle on ns. Välskärin ovesta (eli ei pääovesta), pihalla on kyltti, joka ohjaa pandemiavastaanotolle.

Kasvomaskien jako

Vähävaraiset suomussalmelaiset voivat edelleen hakea maksutta kasvomaskeja Kylpylä Kiannon Kuohujen kahviosta sen aukioloaikoina.

Kahvio on avoinna seuraavasti:

 • ma, ke, to ja la 12–20
 • ti ja pe 8–20
 • su 12–16.30.

Muuta ajankohtaista

 

 

Valtioneuvoston julkaisema koronaohjeita sisältävä kuva. Me kaikki voimme estää viruksen leviämistä, muista turvaväli jne.
Valtioneuvosto muistuttaa tällä julisteella toimista, joilla me kaikki voimme osaltamme estää viruksen leviämistä. 

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Numeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

[Sivua päivitetty viimeksi 7.4.2021.]

 

 

Suomussalmi