Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa,

Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi

Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

1.8.2018 alkaen maksu on enimmillään 289 €/kk lasta kohden.
Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta ja enimmillään 145 €/kk.
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksujen sovellusohjeet 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/?language=fi&country=FI

Varhaiskasvatusmaksuasioita hoitaa
päivähoidonjohtaja Jaana Heikkinen
puh. 044-5684321
sähköposti: jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi
tai palvelusihteeri Tarja Kela
puh. 044-7773212
sähköposti: tarja.kela@suomussalmi.fi

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa,

Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi