Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa
Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen(at)suomussalmi.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Työtuloista tiedot saadaan tulorekisteristä. Tiedot muista tuloista sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun Päivähoito/Päivähoitoon hakeminen kautta.

Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

1.8.2018 alkaen maksu on enimmillään 289 €/kk lasta kohden.
Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta ja enimmillään 145 €/kk.
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksujen sovellusohjeet 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph/?language=fi&country=FI

Varhaiskasvatusmaksuasioita hoitaa
päivähoidonjohtaja Jaana Heikkinen
puh. 044-5684321
sähköposti: jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi
tai palvelusihteeri Tarja Kela
puh. 044-7773212
sähköposti: tarja.kela@suomussalmi.fi

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa
Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen(at)suomussalmi.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Työtuloista tiedot saadaan tulorekisteristä. Tiedot muista tuloista sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun Päivähoito/Päivähoitoon hakeminen kautta.

Suomussalmi