Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa,

Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi

Kotihoidontuki ja kuntalisä

Lasten kotihoidontuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista kotihoidontukea maksetaan kuitenkin sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Suomussalmen kunnassa maksetaan kuntalisää 28.2.2019 saakka perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 195 e/kuukaudessa (Kvalt 11.12.2018 § 57). Ehtona on, että perheen kaikki päivähoitoikäiset lapset hoidetaan kotona paitsi esikoululaiset.

 

Kotihoidontukea ja kuntalisää haetaan KELAsta.

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa,

Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi