Kurssi

Kurssien suunnittelu

Kianta-opistossa työvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.

Opettajat tekevät yhdessä rehtorin ja toimiston kanssa opintosuunnitelman kurssisuunnitelmien pohjalta maalis-huhtikuussa koko lukuvuodeksi.  Kurssisuunnitelua voi toteuttaa Kurssisuunnitelma-lomakkeella (doc). Täytä kurssisuunnittelulomake ja palauta lomake hyvissä ajoin toimistoon.​​

Opetuspäiväkirja ja tuntilista

Päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka tiedot vahvistat omalla allekirjoituksellasi. Se on  perusteena  palkan maksamiselle sovitusta työajasta. Tuntilistapäiväkirja on kaksiosainen: 1. osassa on opiskelijoiden nimet  ja läsnäolokirjaus 2. osassa on opetuksen sisältö. Tuntilistapäiväkirjan oikea ja huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska opiskelijoille annettavien todistusten sisältö ja läsnäolotiedot perustuvat siinä oleviin tietoihin.

Täytä päiväkirjat sähköisesti

Päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka tiedot vahvistat omalla allekirjoituksellasi. Se on palkan maksun peruste ja sen perusteella opiskelijoille annetaan todistukset.

Hellewi -oppilashallintajärjestelmässä opettaja täyttää sähköistä opetuspäiväkirjaa ja sitä voit käyttää myös mobiilisovelluksena. Päiväkirjaan merkitään läsnä olevat opiskelijat ja opintokerran sisältö jokaisella opetuskerralla. ​Halutessasi voit täyttää tuntilistan ja opetuspäiväkirjan myös sähköisesti HelleWissä, josta ne tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan opiston toimistoon välittömästi kurssin päättymisen jälkeen. Pidä päiväkirja ajan tasalla. Listaan merkitään läsnäolevat opiskelijat ja opintokerran sisältö jokaisella opetuskerralla.

Mikäli opiskelijan nimeä ei löydy tuntilistasta, opettajan tulee ohjata opiskelija ilmoittautumaan toimistoon. Opiskelijan tulee myös ilmoittaa toimistoon, jos hän vaihtaa ryhmää. Poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä päiväkirjaan ja niistä on ilmoitettava toimistoon.

​Palauta päiväkirjat toimistoon

Palauta päiväkirjan molemmat osat allekirjoitettuna toimistoon välittömästi (1 vk) työkauden viimeisen opintokerran jälkeen.  Jos et pääse itse tuomaan päiväkirjoja, palauta ne postitse: Kianta-Opisto, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi.

Tästä alla olevasta linkistä pääset kirjautumaan oppilastietojärjestelmään Hellewiin, josta ohje-osasta saat vinkkiä kurssien hallintaan.

Tuntiopettajan HelleWi

 

Suomussalmi