Vesi- ja viemärilaitoksen maksut

Vesi- ja jätevesimaksut veroton hinta €/m³ verollinen hinta €/m³
vesimaksu 0,91 1,13
jätevesimaksu 2,73 3,39
Vesi- ja viemärilaitoksen liitymismaksut
vesilaitoksen liittymismaksu 1,35 €/m²
viemärilaitoksen liittymismaksu 1,92 €/m²
Vesihuoltolaitoksen perusmaksut
Pientalon (enintään kahden asunnon talo) vesihuoltolaitoksen perusmaksu on 32,98 € (alv 24 %).
Muiden kuin pientalojen perusmaksu (P) lasketaan kaavalla
P = k x A x p x yP
Kiinteistötyypin mukainen kerroin (k) (k)
Rivitalo tai muu kytketty pientalo 5
Asuinkerrostalo 4
Asuinliiketalo 4
Liikerakennus 3
Teollisuusrakennus (ei prosessiv.) 2
Teollisuusrakennus (on prosessiv.) 3
Julkinen rakennus 2
Maatalouden talousrakennus 5
Vapaa-ajan rakennukset 10
Rakennuksen kerrosala (A) (A)
Palvelukerroin (p) (p)
Käyttövesi 0,4
Jätevesi 0,4
Hulevesi 0,2
Yksikköhinta (yP) on 0,0836 €/k-m2 (yP)
Suomussalmi