Tonttienvuokrat ja myyntihinnat

Tontinvuokrat €/m²
AO 0,19
AO Jalonkangas 0,28
Ar 0,37
Ar Jalonkangas 0,58
T 0,08
Y 0,37
AK-II 0,51
AK-III 0,77
KM-1, KLP-1, KLP-2 Ristee 0,20

 

Tonttien myyntihinnat €/m²
Kirkonkylä, Tervakangas, Ristee ja Valkeinen 2,81
Siikaranta, Turjankangas, Kurimo, Taivalalainen, Ruukinkangas ja Kaljuskylä 2,44
Pitämä 2,20
Juntusranta 1,34
Jalonkangas 3,54
Ämmänsaari 3,94
Luokanahonrannan tontit
– korttelit 1383, 1385, 1387 11,60
– korttelit 1380, 1381 9,28
– korttelit 1382, 1384, 1386 5,81
Ristee KM-1, KLP-1, KLP-2 3,03
Perushinta vastaa omakotitontin m² -hintaa.
Ar-, Ak- ja Y-tonttien hinnat saadaan
kertomalla perushinta tonttitehokkuutta
vastaavalla kertoimella, jonka suuruudet ovat:
Tehokkuusluku Kerroin
Ar I e = 0,2 1,33
e = 0,25 1,66
e = 0,3 2
Ar II, Ak II, Y e = 0,4 2,66
Ak III e = 0,6 4
T, TT, TV, TY, KLT 1,06 €/m²
Lievealueiden tonttien hinnat lasketaan lähimmän rakennuskaavan osa-alueen perushinnan mukaan käyttäen kerrointa 0,7.

Lisäksi tontin ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion, lainhuutokustannukset ja lohkomiskustannukset.

Suomussalmi