Kadut ja yksityistiet

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kadut
Esa Moilanen
p. 044 0252 903
esa.moilanen@suomussalmi.fi

 

Yksityistiet ja kadut

Hossanniemi, ranta-asemakaavan mukaisen tien ja  Hossan luontokeskuksen alue, ranta-asemakaavan mukaisen tien rakentaminen

Suomussalmen kunta/ Tekniset palvelut on laatinut katusuunnitelmat seuraavista kohteista:

  • Hossanniemi, ranta-asemakaavan mukaisen tien rakentaminen
  • Hossan luontokeskuksen alue, ranta-asemakaavan mukaisen tien rakentaminen

Suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävänä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 2.-16.6.2020 Suomussalmen kunnantalon pääsisäänkäynnin yhteydessä sekä Suomussalmen kunnan internet -sivuilla.

Suunnitelmaehdotuksia koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava Suomussalmen kunnan tekniselle toimialalle 17.6.2020 mennessä, os. Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi.

Sijaintikartta Hossanniemi

Sijaintikartta Hossan luontokeskus

Hossa asemapiirustus K2

Hossa asemapiirustus K3 ja K4

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380

 

Yksityisteiden aurausavustukset

Yksityisteiden avustuskriteerit ovat muuttuneet uuden yksityistielain astuttua voimaan vuoden 2019 alussa. Uuden lain mukaan yksityisteistä on mm. pitänyt olla ajankohtaiset tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä mm. painorajoituksista, tienkäytön rajoituksista ja kielloista. Tiekunta on avustusten saamisen keskeisin edellytys. Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu tai sen tietoja ei löydy yksityistierekisteristä, ei kunta voi hoitaa tien kunnossapitoa tai maksaa yksityistielain perusteella avustuksia.

Uuden hakijan avustushakemuslomake

Talvikauden 2020-2021 avustus on haettava 31.5.2021 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Aiemmin avustusta saaneiden ilmoitukset Tilda Laurilalle, puh. 044 777 3371 tai sähköpostilla tekniset@suomussalmi.fi

AVUSTUSOHJE LYHYESTI

  • kiinteistön pitää olla vakituisesti asuttu
  • tien pituus vähintään 100 metriä
  • pitää olla perustettuna tiekunta, mikäli osakkaita on enemmän kuin 2
  • nykyiseen kunnossapitourakkaan (2018–2023) ei oteta uusia teitä
  • vapaa-ajanasunnolla pysyvästi asuvat voivat hakea avustusta (ei käytössä toista osoitetta)

Linkki avustuohjeisiin: Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen tai kunnan suorittama kunnossapito yksityisteillä (Suomussalmen kunnanvaltuusto 10.12.2019 § 49)

Tiivistelmä uusista säännöistä täällä.

Rakennettu ympäristö, puistot, liikenneverkot

Alueen tärkeimmät puistot ovat Jätkän-, Ruomasian- ja Kiannonpuisto. Taajamien alueiden puistometsien hoitoa ohjaa laadittu hoitosuunnitelma, jota asteittain toteutetaan.

Kadut ja yksityistiet

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kadut
Esa Moilanen
p. 044 0252 903
esa.moilanen@suomussalmi.fi

 

Suomussalmi