Kaavoitusasiat

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen

p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Voimassa olevat yleiskaavat

Hossan rantaosayleiskaava

kaavakartta

kaavaselostus

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen tai muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

 

Kaavoitusasiat

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen

p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Voimassa olevat yleiskaavat

Hossan rantaosayleiskaava

kaavakartta

kaavaselostus