Ruukinkankaan koulun alueen asemakaavan muutos

Ruukinkankaan koulun alueen asemakaavan muutos on tullut vireille Suomussalmen
kunnanhallituksen päätöksellä 26.3.2019 § 60. Asemakaavan
muutoksella mahdollistetaan uuden koulurakennuksen rakentaminen koulualueen
keskelle. Kaavassa yhdistetään koulun ja lukion tontit ja poistetaan
tonttien välissä oleva Louhoskatu.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 14.5.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antavat:
Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi