Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen(a)suomussalmi.fi

 

Ruukinkankaan koulun alueen asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan, että Ruukinkankaan koulun alueen asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 22.4. – 24.5.2021 välisen ajan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden koulurakennuksen rakentaminen koulualueen keskelle. Kaavassa yhdistetään koulun ja lukion tontit ja poistetaan tonttien välissä oleva Louhoskatu.

Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 24.5.2021 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 22.4.2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen(a)suomussalmi.fi

 

Suomussalmi