Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Sakaranjärven ranta-asemakaava

KUULUTUS RANTA-ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

Sakaranjärven ranta-asemakaava

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 22.9.2020 § 150 Sakaranjärven ranta-asemakaavan. Lainvoimainen ranta-asemakaava on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla kohdassa Asuminen ja Ympäristö > Kaavoitus ja mittaus.

Suomussalmi 3.12.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ranta-asemakaavan kartta-osa 1/2

Ranta-asemakaavan kartta-osa 2/2

Kaavaehdotus

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Luonnosvaiheen vastineet

 

Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi