Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Sakaranjärven ranta-asemakaava

Sakaranjärven ranta-asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 22.5. -23.6.2020 välisen ajan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Ranta-asemakaava koskee tilojen Vapunkaarre ja Hirviaho ranta-alueita Sakaranjärven rannalla. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-3 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet.

Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 23.6.2020 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Suomussalmi 22.5.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ranta-asemakaavan kartta-osa 1/2

Ranta-asemakaavan kartta-osa 2/2

Kaavaehdotus

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Luonnosvaiheen vastineet

 

Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi