Kurimon alueen asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan, että Kurimon alueen asemakaavan muutoksen kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 22.4. – 24.5.2021 välisen ajan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 24.5.2021 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Kurimon kaavaluonnoksen esittely etäyhteydellä ma 3.5.2021 klo 15.00. Ilmoittautuminen sähköpostitse tekniset@suomussalmi.fi.

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa asemakaava vastamaan alueen nykyistä käyttötarkoitusta.

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 22.4.2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

Suomussalmi