Lisätietoja antavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
p. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Vs. tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Hossanniemen ja Hossan luontokeskuksen ympäristön ranta-asemakaava

Hossanniemen ja Hossan luontokeskuksen ympäristön ranta-asemakaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 27.11.2018 § 236.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueiden kehittäminen ja rakentaminen Hossan rantaosayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Ranta-asemakaavalla ohjataan matkailutoimintaan tulevaa palvelu- ja majoitusrakentamista ja tuetaan leirintäalueen toimintaa sekä kehittämistä.

Ranta-asemakaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja antavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
p. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Vs. tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi