Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Hossanniemen ja Hossan luontokeskuksen ympäristön ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Hossanniemen ja Hossan Luontokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 9.4. -10.5.2019 välisen ajan Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 10.5.2019 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Suomussalmi 9.4.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotus osa 1

Kaavaehdotus osa 2

Kaavaselostus

Luonnosvaiheen vastineet

 

Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi