Lisätietoja antavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
puh. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Hossan rantayleiskaavan muutos

RANTAOSAYLEISKAAVAT

Suomussalmen kunnanhallitus on määrännyt 10.9.2018 §:ssä 158 Hossan ranta-osayleiskaavan muutoksen tulemaan voimaan niiden alueiden osalta, joihin ei kohdistu valituksia (Maankäyttö- ja rakennuslaki 201 §). Voimaan tullut rantaosayleiskaava on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla www.suomussalmi.fi.

Kunnanhallituksen päätös

Kaavakartta

Kaavaselostus

Natura tarveselvitys

Muinaisjäännösinventointi

 

Lisätietoja antavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
puh. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi