Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Haapolammen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan, että Haapolammen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 22.4. – 24.5.2021 välisen ajan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 24.5.2021 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Haapolammen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 22.4.2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

 

 

 

Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi