Haapolammen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Haapolammen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen on tullut vireille
Suomussalmen kunnanhallituksen päätöksellä 26.3.2019 § 63.Metsähallitus
on tehnyt aloitteen ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisesta. Kumoamisen
jälkeen alueen maankäyttöä ohjaa Hossan rantaosayleiskaava.

Kaavamuutoksia koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä
Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi
kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 14.5.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antavat:
Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi