Vireillä olevat kaavat

Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Vireillä olevat kaavat

RANTAOSAYLEISKAAVAT

Hossan rantaosayleiskaavan muutos

Suomussalmen kunnanhallitus on määrännyt 10.9.2018 §:ssä 158 Hossan ranta-osayleiskaavan muutoksen tulemaan voimaan niiden alueiden osalta, joihin ei kohdistu valituksia (Maankäyttö- ja rakennuslaki 201 §). Voimaan tullut rantaosayleiskaava on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla www.suomussalmi.fi.

Kunnanhallituksen päätös

Kaavakartta

Kaavaselostus

Natura tarveselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Vireillä olevat kaavat

Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi