Pietarin ranta-asemakaava

Suomussalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.5.2017 § 19 Pietarin ranta-asemakaavan laajennuksen. Kaava-alue rajoittuu Piispajärveen, Vellijärveen, Kivijärveen, Särkkälampeen ja Metsolampeen.

Suomussalmi 8.12.2017
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaavakartta osa 1

Kaavakartta osa 2

Kaavaselostus

Muinaismuistojen lisäselvitys

Luontoselvitys

Suomussalmi