Kellojärven ranta-asemakaava

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 6.2.2018 § 24 Kellojärven ranta-asemakaavan. Kaava koskee Kellojärven, Pikku Kellojärven, Saukkojärven, Pieni Saukkojärven sekä niihin liittyvien vesistöjen ranta-alueita.

Suomussalmi 14.6.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Muinaisjäännösten inventointi

Suomussalmi