Aittojärven ranta-asemakaava

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 6.2.2018 § 25 Aittojärven ranta-asemakaavan. Kaava koskee Aittojärven ranta-alueita Kurkinie-messä, Hamppuniemessä sekä sen pohjoispuolella.

Suomussalmi 14.6.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Linnustoselvitys

Suomussalmi