Hossan loma-asuntotontit

Suomussalmen kunnalla on myytävänä neljä loma-asuntotonttia Hossan retkeilyalueen ja Hossan kirkkaiden kalavesien läheisyydessä.
Tontit ovat kooltaan noin 4000 neliömetriä. Tontit eivät rajoitu Hossanjärveen, mutta kaikilla tonteilla on käyttöoikeus noin 100 metrin päässä sijaitsevaan yhteiskäyttörantaan. Alueella on kunnallistekniikka. Rakennusoikeus on 200 kerrosalaneliömetriä. Tonttien myyntihinta on 5 €/m2. Tontit myydään määräaloina.
Navigaattoriosoite tonteille on Hossantie 278, 89920 Ruhtinansalmi.
Tontinvaraukset ja lisätiedot:
maanmittausinsinööri Jarkko Juntunen
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi
p. 044 568 4335
sijaintikartta
tonttikartta
Hossan rantaosayleiskaava
kaavaselostus

Suomussalmi