Ajankohtaista

Elävä Kainuu Leader ry:n toiminnanjohtaja Paula Seppänen ja kyläkoordinaattori Marjut Kyllönen kertovat Kainuun kylätoiminnan ajankohtaisista asioista.
May 23

Kyläillan kuulumisia

Suomussalmen kunta järjesti yhteistyössä Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa kyläillan maanantaina 22.5.2023 kunnantalon valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistui suomussalmelaisia kylätoimijoita monelta kylältä ympäri kuntaa. Kyläillan vetäjinä toimivat Elävä Kainuu Leader ry:n toiminnanjohtaja Paula Seppänen ja kyläkoordinaattori Marjut Kyllönen.

Kyläilta toimi jatkumona kunnan vuosittain järjestämille kyläparlamenteille. Illan aikana kylätoimijat haastettiin pohtimaan yhdessä, mitä Kainuun kyläasioiden organisoinnissa tulee huomioida niin vuoden 2023 kuin tulevien vuosien aikana. Kyläillassa kuullut kylien tarpeet ja toiveet luovat pohjaa Kainuun maakunnallisen kylätoiminnan suunnittelulle.

Tilaisuuden aluksi elinvoimajohtaja Jonne Maaninka kertoi ideasta, että yhdistykset, seurat ja harrasteporukat esittelevät toimintaansa Ämmänsaaren torilla Köhäkän yhteydessä 3.-4.7.2023. Samalla nämä toimijat tarjoavat esimerkiksi mökkiläisille, matkailijoille ja vasta Suomussalmelle muuttaneille mahdollisuuden löytää kiinnostavaa vapaa-ajan tekemistä. Suomussalmelaisten yhdistysten ja muiden yhteistä tekemistä tarjoavien toimijoiden toivotaan ottavan aktiivisesti osaa hieman uudenlaisen Köhäkän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun Köhäkän suunnitelmat tarkentuvat.

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen muistutti kunnan tarjoamista tukimuodoista kyläyhdistyksille. Kunta tukee kyläyhdistysten toimintaa vuosittain toiminta-avustuksilla. Lisäksi kylät voivat hakea tukea koko kylää hyödyttäviin yhteisiin toimenpiteisiin kylien kehittämisrahastosta. Uutena tukimuotona kunta tarjoaa väliaikaisrahoitusta kylien hankkeisiin. Kaikista näistä voi tiedustella kunnanjohtajalta tai elinvoimakoordinaattori Anu Komulaiselta.

Illan aikana pohdittiin työpajoissa esimerkiksi sitä, millaista Kainuun maakunnallisen kylätoiminnan tulisi olla ja millaista yhteistyötä kylät toivovat. Kylät toivovat hyvän keskinäisen yhteistyön niin naapurikylien kuin kunnan kanssa jatkuvan. Elävä Kainuu Leader ry:n tekemään työhön kylien hyväksi oltiin myös tyytyväisiä ja jatkoa toiminnalle toivottiin. Kyliä pyydettiin myös kertomaan, millaisia konkreettisia kehittämistarpeita kylillä on. Tarvetta on ainakin digiosaamiseen liittyville koulutuksille. Keskustelu työpajoissa oli vilkasta ja työpajoissa heränneitä ajatuksia ja ideoita tullaan hyödyntämään kylätoiminnan suunnittelussa.

Illan lopuksi valittiin yksimielisellä päätöksellä Suomussalmen edustaja Kainuun kyläjaostoon. Suomussalmelta kyläjaostoon nimettiin Pesiön kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Manninen.

Kyläilta 22.5.2023 valtuustosalissa, yleisöä kuulolla.
Kyläilta 22.5.2023 valtuustosalissa, yleisöä kuulolla.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi