Ajankohtaista

May 12

Suomussalmen kunta tarjoaa kuntalaisille hyvän mielen aamukahvit 

Suomussalmen kunta järjestää jälleen yhteistyössä Hyvän mielen kunta -Kainuun osahankkeen kanssa Hyvän mielen aamukahvitilaisuuden kunnantalolla maanantaina 29.5.2023. Kunnan tarjoamille aamukahveille ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset klo 9–10.  

Ennen aamukahveja on mahdollisuus osallistua aamukävelylle erityisliikunnanohjaaja Seija Huotarin kanssa. Kävelylle lähdetään kunnantalon pihalta klo 8.30. 

Hyvän mielen aamukahvitilaisuuden tarkoituksena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus tavata kunnan viranhaltijoita ja kuntajohtoa rennosti yhteisen aamukahvikupposen äärellä. Kahvinjuonnin lomassa esitellään Hyvän mielen kunta -hankkeen toimintaa ja keskustellaan kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä teemoista. 

Aamukahvien yhteydessä julkaisemme kunnan osallistavan budjetoinnin finalistit yleisöäänestykseen! Äänestys avautuu aamukahvipäivänä 29.5. ja se kestää 11.6.2023 saakka. 

Tilaisuudessa ovat paikalla mm. Hyvän mielen kunta -Kainuun osahankkeen projektipäällikkö Saara Pikkarainen, kunnan hyvinvointikoordinaattori Hannastiina Piikivi, erityisliikunnanohjaaja Seija Huotari sekä kunnan johtoryhmästä kunnanjohtaja Erno Heikkinen, sivistysjohtaja Teemu Piirainan ja sivistysjohtaja Niina Kinnunen.  

”Tilaisuuden tavoitteena on madaltaa kynnystä kuntalaisten ja kuntajohdon väliltä ja lisätä avointa vuorovaikutusta. Hyvän mielen aamukahvit on tarkoitettu kaikille. Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan keskeisiä tehtäviä, osallisuus on yksi hyvinvointia lisäävä tekijä”, Suomussalmen hyvinvointikoordinaattori Hannastiina Piikivi kertoo.  

Lisätietoa: 

Saara Pikkarainen, Hyvän mielen kunta -Kainuun osahanke, saara.pikkarainen@kainuu.fi, 044 7970 419.
Hannastiina Piikivi, Suomussalmen liikuntasihteeri ja hyvinvointikoordinaattori, hannastiina.piikivi@suomussalmi.fi, 044 585 9700. 

Hyvän mielen kunta -hanke 

Hyvän mielen kunta on kuntien edistävään ja ehkäisevään mielenterveystyöhön panostava hanke. Mieli ry:n hallinnoimassa laajassa hankkeessa on mukana 28 kuntaa ja kolme hyvinvointialuetta.  

Hyvän mielen kunta -hankkeeseen kuuluu tärkeänä osana myös Kainuun osahanke, jota toteuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä yhdessä Mieli ry:n kanssa. Kainuun osahankkeessa pilottikunnat ovat Kuhmo, Suomussalmi ja Kajaani. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tärkeimpiä tehtävä nyt ja tulevaisuudessa.  

Hyvinvoiva kunta kykenee paremmin myös taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Kun asukaat voivat hyvin, myös koko kunnan elinvoimaisuus vahvistuu. Mielenterveys on koko kunnan asia.  

Hyvän mielen kunnan tavoitteena on luoda käytännönläheinen kokonaismalli siihen, miten kunnissa voidaan vahvistaa ja johtaa monialaista edistämistyötä hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen.  

Ehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa hanketta.  

Yhteistyössä kuntien kanssa kehitetty Hyvän mielen kunta -tarkistuslista toimii keskeisenä välineenä hankkeessa ja sen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen malli sille, miten kunnissa voidaan vahvistaa ja kehittää osaamista ja johtamista mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön sisällä.  

Hankkeessa luodaan digitaalinen käytännön työvälinepakki, johon kootaan mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja. Tavoitteena on, että jokainen kunta ottaa jonkin uuden toimintamallin käyttöönsä.  

Hyvän mielen kunta on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja se on saanut rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä. 

Lisätietoja: 

Hankepäällikkö Karin Palmén karin.palmen@mieli.fi
Kainuun osahanke: Saara Pikkarainen, saara.pikkarainen@kainuu.fi, 044 797 0419. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi