Ajankohtaista

Feb 28

Miia Rytkönen ympäristötarkastajaksi

Suomussalmen kunnan tekninen lautakunta on valinnut ympäristötarkastajan virkaan Miia Rytkösen ja hänen kieltäytymisensä varalle Matilda Veijola-Pyykkösen.  

Valinta tehtiin ansiovertailun ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Suomussalmen kunnassa on tällä hetkellä yksi ympäristötarkastaja. Tammikuussa Hyrynsalmen, Paltamon ja Ristijärven kunnat vahvistivat sopimuksen, jossa ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät annetaan Suomussalmen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Yhteistyösopimuksen mukaisten palvelujen järjestämiseksi on Suomussalmelle perustettu toinen ympäristöntarkastajan virka.  

Ympäristötarkastajan virka oli haettavana 6.2.2023 saakka, ja sitä haki 25 henkilöä. Viidestä haastatteluun valitusta yksi perui hakemuksensa. Valinta tehtiin teknisen lautakunnan kokouksessa 23.2.2023 (§ 26) 

Ympäristötarkastajat ovat virkasuhteessa Suomussalmen kuntaan, joka vastaa työnantajan velvoitteista ja vastuista viranhaltijan osalta. 

Taustaa ympäristönsuojeluvalvonnan kuntayhteistyölle 

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä koskeva lainsäädäntö on viime vuosikymmeninä lisääntynyt ja uudistunut. Uusimpia ovat muutokset, joilla pyritään sujuvoittamaan lupakäsittelyä ja lisäämään viranomaisyhteistyötä ja vuoropuhelua luvanhakijan kanssa. Kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien vaatimukset kunnan viranomaistoimintoja kohtaan ovat niin ikään kasvaneet, ja elinympäristöä koskevat päätökset ovat entistä keskeisemmällä sijalla kunnan päätöksenteossa ja kunnan elinvoiman edistämisessä.

Tehtävien laadukas hoitaminen vaatii monipuolista osaamista ja mahdollisuutta tarjota palveluita nopeallakin temmolla hankkeiden edetessä. Tällainen toiminta on vaikeasti toteutettavissa pienessä toimintayksikössä. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi