Ajankohtaista

Dec 23

Kunnanhallituksen kokous 22.12.2022 

23Pyhäkylälle tuulivoimahanketta suunnitellut Eolus Finland Oy on ilmoittanut kunnalle luopuvansa hankkeesta. Puolustusvoimat on antanut hankkeelle kielteisen lausunnon, eikä yhtiö siksi jatka hankkeen edistämistä. Eolus Finland Oy:n kaavoitusaloite on hyväksytty huhtikuussa (KH 26.4.2022 § 92). Kaavoitussopimusta kunnan kanssa ei ollut vielä allekirjoitettu keskeneräisten lausuntopyyntöjen vuoksi. 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.12.2022 todeta kaavoitussopimuksen ja kaavoitusaloitteen raukeavan Pyhäkylän alueen osalta. 

Eduskuntavaalien äänestyspaikat 

Valtuusto päätti kesäkuussa pidetyssä kokouksessa vähentää äänestysalueiden määrän kuudesta kolmeen. Muutokset on otettu huomioon sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkoja määrätessä. Kunnanhallitus vahvisti ennakkoäänestyksen paikat ja aikataulut, sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat.  

Kumppanuustalon päivitetty sopimus 

Matalan kynnyksen toiminta Suomussalmella virisi Kujelma-hankkeesta saaduilla kokemuksilla. Kunnassa pilotoitiin matalan kynnyksen olohuonetoimintaa vuonna 2018 ja perustettiin Kumppanuustalo. Samaan aikaan solmittiin hyvinvointisopimus Kumppanuustalon käyttämisen ja siellä harjoitetun toiminnan ehdoista. Sopimuksen osapuolina olivat Suomussalmen kunta, Kainuun sote sekä Kumppanuustalolla ja sen toiminnassa mukana olevat yhdistykset. 

Kumppanuustalon toiminnan lähtökohtana on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä kehittää kunnan ja yhdistysten yhteistyötä. 

Myös esimerkiksi aikuissosiaalityöllä on ollut toimintaa Kumppanuustalolla, minkä lisäksi kumppanuustoimintaa on ollut myös Vuokin kylätalolla. 

Vuoden 2022 elokuussa Ämmänsaaren Kumppanuustalon toiminta siirtyi Kiannonkadulle vanhan kunnantalon/veroviraston tiloihin. Samassa yhteydessä todettiin toiminnan luonteen muuttuneen siten, että hyvinvointisopimus tulisi päivittää.  

Päivitetyn sopimuksen mukaan Kumppanuustaloa voivat käyttää  päivä- ja muun toiminnan rytmin mahdollistaessa yhdistysten lisäksi myös muut matalan kynnyksen toimintaa ja kuntalaisten hyvinvointia kehittävät toimijat, joista esimerkkinä mainittakoon hyvinvointialue. Esimerkkejä kunnan omasta toiminnasta Kumppanuustalolla ovat Kianta-opiston tuolijumppa ja maahanmuuttopalvelujen tapahtumat. Mikäli muilla alueilla tai kylillä halutaan järjestää vastaavaa toimintaa, tehdään näille omat kumppanuussopimuksensa. 

Kunnanhallituksen kokouksen koko asialistan, ja pöytäkirjan sen tarkastamisen jälkeen, löydät Dynasty-tietopalvelusta täältä. 

Tai polkua suomussalmi.fi > Kunta > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Esityslistat ja pöytäkirjat 1.2.2022 alkaen. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi