Ajankohtaista

Dec 16

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun –hanke on käynnistynyt

Suomussalmen matkailua kehitetään hankkeessa, jossa hyödynnetään erityisesti Suomussalmen kirkonkylän alueen kulttuurisia vahvuuksia monipuolisen ja ympärivuotisen kulttuurimatkailun tarjonnan lisäämiseksi. Kulttuurihistoriallisten kohteiden saavutettavuutta ja tunnettuutta parannetaan digitaalisin keinoin. Kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijat, mutta hankkeessa tuotettavat sisällöt, reittikuvaukset ja podcastit, palvelevat myös paikallisia.   

Hankkeen toimenpiteet 

Suomussalmelle sijoittuvien kulttuurihistoriallisten tapahtumien tapahtumapaikoista luodaan matkailijaa ja paikallisyhteisöjä kiinnostavia ja helposti löydettäviä, tarinallistettuja kohteita, kierroksia ja koettavia kulttuuripalveluita. Hanke suunnitelmassa alustavina teemoina on muun muassa kirkonkylän alueelle sijoittuva kierros, Ilmari Kianto ja sotahistoriaan liittyvät tapahtumat. Kohde- ja reittikuvauksien lisäksi hankkeessa tuotetaan viestintään tukevaa materiaalia, jota tullaan käyttämään muun muassa Suomussalmen kunnan matkailupalveluiden omilla nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, mutta myös maakunnallisella arcticlakeland.com -sivustolla.  

Hankkeessa toteutettava sotahistoriaan painottuva digitaalinen näyttely toimii Suomussalmen matkailusisältöjen pysäyttäjänä sekä käyntikorttina Viitostien varressa Jalonniemitalossa. Digitaalinen näyttely tukee myös alueen muita kulttuuri- ja sotahistoriaan painottuvia yrityksiä ja toimii teemojen mielenkiinnon herättäjänä. Paikallisten yrityksien lisäksi Suomussalmen matkailuoppaat ovat yksi hankkeen sidosryhmistä.  

Hankeidea on saanut alkunsa kuntalaisten aloitteesta hyödyntämällä paikallista tarinankerrontaa ja historiallisia kohteita sekä tapahtumia osana alueen kulttuuri‐ ja luontomatkailun vetovoimaa. Luontoa ja kulttuuria oivaltavasti yhdistävät palvelukonseptit houkuttelevat tulevaisuuden kulttuurimatkailijaa, joka arvostaa tilaa, paikallisuutta, laatua ja vastuullisuutta. Podcast ja audiosisältöjä ei Suomussalmen kunnan matkailupalveluissa ole aiemmin hyödynnytettynä osana viestintää ja markkinointia.  

Hallinnointi ja rahoitus 

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana ja Suomussalmen kunta on mukana omarahoitusosuudella.  Hankkeen kustannusarvio on yhteensä hieman alle 150 000 €, josta Suomussalmen kunnan osuus on 20 000 €. Kainuun liiton myöntämä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoitusosuus on 119 742 € (80 %) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun omarahoitusosuus on 9 500 €. Hanke on päästy aloittamaan joulukuun alusta, jolloin projektipäällikkö, Darja Korhonen, aloitti työt. 

Projektipäällikkö Darja Korhonen 

Hankkeen projektipäällikkö Darja Korhonen. Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut metsätalousinsinööri (AMK) Darja Korhonen. Työhuoneet löytyvät sekä kunnantalolta että matkailutoimistosta, varsinainen työnantaja kuitenkin on KAMK. Darjan löytää kunnantalolta elinvoimapalvelujen osastolta 2. kerroksesta, tapaamiset olisi hyvä sopia etukäteen. Puhelimitse hänet tavoittaa numerosta 040 4866412. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)kamk.fi  

Hossa on pitkän työkokemuksen matkailualalta omaavalle Korhoselle hyvin tuttu alue, mutta muuten hän odottaa uusia kohtaamisia paikallisten kanssa ja saavansa paljon uutta oppia koko Suomussalmesta. Kirkonkylästä luonnollisesti, sillä hanke keskittyy paljolti sinne, mutta myös esimerkiksi Ämmänsaaresta.   

 “Tietoa kohteista on paljon ja hankkeen tavoitteena on saada sitä nykyaikaiseen, löydettävään muotoon”, projektipäällikkö kuvailee.  

 Vapaa-ajalla Darja puolisoineen ja heidän kaksi pientä tytärtään liikkuvat mielellään luonnossa, erityisesti Hossan kansallispuisto on lähellä sydäntä ja sinne suunnataan usein retkeilemään. 

 

Artikkelin kirjoittajat: Tiia Mustonen ja Tuula Leskinen

Kajaanin ammattikorkeakoulun logo.Kainuun liiton logo.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi