Ajankohtaista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nov 24

Matkailu- ja yritysasioita glögin äärellä 

Suomussalmen kunnan matkailu- ja yrityspalvelut tarjosivat keskiviikkona glögit paikallisille yrittäjille ja matkailutoimijoille. Samalla oli mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja saada katsaus ajankohtaisiin asioihin. Glögeillä vieraili liki 30 henkeä. 

Suomussalmen kunnan matkailukoordinaattori Tiia Mustonen kertoi matkailun ajankohtaisista asioista. Matkailussa hankkeet näkyvät vahvasti. Marraskuun lopulla käynnistyvät Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hankkeen toimenpiteet ja uutta kansainvälisen matkailun kehittämishanketta suunnitellaan parhaillaan. Kainuussa on parhaillaan käynnissä kestävän matkailun ja esteettömän luontomatkailun kehittämistä edistäviä koko maakuntaa koskevia hankkeita.  

Matkailun teemat saivat aikaan mukavaa puheensorinaa ja hyviä, uusia ideoita nousi ilmoille. Kunnan matkailupalvelut saivat hyviä vinkkejä mm. messuista, joissa kuntaa olisi syytä markkinoida. Kiantajärven aiempaa tehokkaammasta hyödyntämisestä matkailussa puhuttiin myös ja esimerkiksi ideat soutukilpailuista herättivät kiinnostusta. 

Suomussalmen matkailuoppaiden puheenjohtaja Lassi With kertoi, että uusi matkailuopaskurssi on suunnitteilla vuosille 2024–2025. Kurssi toteutetaan entiseen tapaan yhteistyössä Kianta-Opiston kanssa. Nykyiset oppaat ikääntyvät, joten uusille oppaille on tarvetta. Osia opaskurssista tullaan järjestämään mahdollisesti etäyhteyksin, joten myös muualla asuvia toivotaan osallistujiksi kurssille. Opastuksista ei ehkä ole työksi, mutta With kertoi, ettei ole mistään tekemästään työstä saanut niin hyvää palautetta kuin asiakkailta tekemistään opastuksista. 

Suomen Yrityskummien toiminnasta tilaisuuteen tuli kertomaan Kainuun edustaja Osmo Arffman Kajaanista. Yrityskummien toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, lisäksi yrityskummien palvelut ovat yrittäjille maksuttomia. Yrityskummeja yhdistää vilpitön halu auttaa oman alueensa mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä. Näin yrityskummit ovat mukana, paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä taloudellista toimeliaisuutta ja sen myötä uusien työpaikkojen syntyä maahamme. Yrityskummien apua tarvitaan usein joko yrityksen alkuvaiheessa tai sitten toimintansa jo vakiinnuttaneen yrityksen kehittäessä toimintaansa. Toimintaan kaivataan uusia tekijöitä, Suomussalmella olisi tarvetta yhdelle tai kahdelle yrityskummille. Myös neuvontaa kaipaavien yrityksien toivotaan aktivoituvan ja ottavan rohkeasti yhteyttä yrityskummeihin.  

Kainuun ELY-keskuksen projektipäälliköt Anu Piirainen ja Taina Leinonen saapuivat tilaisuuteen kertomaan meneillään olevista osaamisen kehittämistä ja ennakointia käsittelevistä hankkeista. Hankkeiden lähtöajatuksena on se, että työelämän laatua ja osaamista kehittämällä voidaan tukea yritysten ja muiden työyhteisöjen kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muutoksia. Samalla on mahdollista parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvata osaava ja jaksava työvoima sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Motivoitunut henkilöstö, hyvät johtamiskäytännöt ja työn organisointi vaikuttavat yritysten liiketoimintamenestykseen. Yksi aiheeseen liittyvistä tulevista tapahtumista on Töihin Kainuuseen – virtuaalinen rekrytointitapahtuma helmikuulla 2023, johon myös suomussalmelaisten yritysten toivotaan ottavan aktiivisesti osaa. 

Tilaisuuden lopuksi vielä Kati Kovalainen Spring House Oy:stä mainitsi tulossa olevista maahanmuuttajien työllistämiseen liittyvistä tilaisuuksista. Tilaisuuksissa kerrotaan yrittäjille ja työnjohdon tehtävissä työskenteleville mm. rekrytointiin, työlupiin ja eri kulttuureihin liittyvistä asioista. Osallistujille tarjotaan aamupala ja tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. 

Glögitilaisuutta kehuttiin mukavaksi tapahtumaksi ja yrityspalveluiden tavoitteena on järjestää erilaisia tilaisuuksia säännöllisesti tulevana vuonna. 

Artikkelikuvassa matkailukoordinaattori Tiia Mustonen kertomassa ajankohtaisista matkailuun liittyvistä hankkeista.

Artikkelikuva Tuula Leskinen, muut kuvat Anu Komulainen.

 

 

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi