Ajankohtaista

Mar 30

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021

Muokattu Suomussalmen kunnan vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjassa julkaistusta kunnanjohtajan vuosikatsauksesta. 

Vuotta 2021 leimasi edelleen koronaviruspandemia ja sen maailmanlaajuiset vaikutukset. Erilaiset rajoitukset ja suositukset vaikuttivat monin eri tavoin myös Suomussalmen kuntaan ja suomussalmelaisiin. Vuoden aikana koronatilanne aiheutti vaihtelevasti hankaluuksia esimerkiksi elinkeinoelämälle ja kuntalaisten harrastusmahdollisuuksiin. Erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen on ollut hankalaa nopeasti muuttuneiden tilanteiden vuoksi, joskin kesän 2021 aikana päästiin hetkellisesti palaamaan ns. normaaliin arkeen. Loppuvuotta kohden koronatilanne alkoi heikentyä ja tätä kirjoittaessa, maaliskuussa 2022, Kainuussa kirjattiin koko pandemian aikainen ennätysmäärä koronavirustartuntoja. Sairaalakuormitusta on kuitenkin saatu pienennettyä rokotusten ansiosta. Koronaviruspandemia on vaatinut myös kunnan työntekijöiltä ja päättäjiltä huomattavaa sopeutumista tilanteeseen. Palvelutuotantomme on pysynyt hyvällä tasolla koko pandemian ajan, siitä kiitos kuuluu työntekijöillemme. 

Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta vuosi 2021 oli Suomussalmen kunnan talouden ja väestömäärän näkökulmasta hyvä. Pitkäjänteinen työ sekä talouden että muuttajamarkkinoinnin saralla ovat tuottaneet tulosta. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää liki 2 miljoonaa euroa. Talouden ennustamisessa hyvinvointialueuudistus tuo toisaalta varmuutta talouden suunnitteluun, kun sote-palvelut jäävät kunnan rahoitusvastuulta pois, mutta toisaalta kuntien rahoitus vuoden 2023 jälkeen sisältää edelleen epävarmuutta, joten tilannetta täytyy seurata tarkasti. 

Suomussalmen asukasluku pieneni vuoden 2021 aikana 85 henkilöllä. Väestökato oli kuitenkin aiempiin vuosiin verrattuna huomattavasti vähäisempää. Käytettävissä olevien tietojen mukaan vastaavaa tilannetta ei ole ollut vuosikymmeniin. Suomussalmelle muutti viime vuoden aikana 30 ihmistä enemmän kuin mitä muutti kunnasta pois. Väestömäärä vähenee siis kuolleisuuden enemmyyden vuoksi verrattuna syntyneisyyteen, ja jota positiivinen muuttoliike ei pysty täysin kompensoimaan. Talouteen ja väestömäärään tulee jatkossakin kiinnittää huomiota, mutta suunta on nyt oikea. 

Kuntavaaleissa kesäkuun 13. päivä 2021 valittiin kaikkiin Suomen kuntiin valtuustot, jotka aloittivat työskentelynsä syksyllä. Uusi valtuusto päivittää vuonna 2017 hyväksytyn kuntastrategian, jossa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Päivitystyö on aloitettu keväällä 2022 ja uusi päivitetty kuntastrategia tulee valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 2022 kokouksessa. Kuntastrategian päivittämistyössä keskeistä on saavuttaa mahdollisimman hyvä yhteinen ymmärrys kunnan tämän hetken tilanteesta ja tulevista tavoitteista. Kuntastrategia ohjaa valtuuston ja koko kuntaorganisaation työskentelyä tämän valtuustokauden ajan. 

Koronapandemian lisäksi vuoden 2022 helmikuussa Ukrainassa alkanut kriisi on muistuttanut kuntia varautumisen tärkeydestä erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Suomussalmella häiriötilanteisiin on varauduttu mm. laatimalla valmiussuunnitelmia ja evakuointisuunnitelma. Ukrainan kriisin vaikutukset ovat vielä epävarmoja, mutta kunnille voi tulla sekä taloudellisia että toiminnallisia seurauksia. Tilanteen ennakointi on vielä tässä vaiheessa hyvin haastavaa. 

Suomussalmella on uskoa tulevaan, mistä on osoituksena investointitahdin jatkuminen edelleen kiivaana. Vuoden 2021 lopussa kuntaamme saapui uusi kirjastoauto Ranstakka, joka ylläpitää kirjastopalveluja keskustaajaman ulkopuolella ja joka toimii myös äänestysautona. Kirjastoauton mukana on mahdollisuus tarjota myös muita palveluja haja-asutusalueille. Uuden koulun rakennustyöt alkavat olla tätä kirjoittaessa loppusuoralla, kuten KEMET Electronics Oy:n tulipalossa tuhoutuneen osankin rakennustyöt. Uuden terveysaseman suunnittelu on edennyt hyvin ja lupaa rakentamiselle odotellaan loppuvuoden 2022 aikana.  

Haluan kiittää luottamushenkilöitä, kunnan työntekijöitä, asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme ponnisteluista kunnan yhteisen elinvoiman ja hyvinvoinnin puolesta. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi