Ajankohtaista

Mar 16

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke esittäytyy suomussalmelaisille

Kainuuta uhkaa työvoima- ja osaajapula, joka koskettaa myös korkea-asteen tutkintoa vaativia työtehtäviä. Maakunta menettää nuorta potentiaalia tulevaisuuden työelämätarpeestaan oman oppilaitosverkoston ollessa kapea-alainen ja nuorten muuttaessa korkeakouluopintojen vuoksi pois Kainuusta. Korkeasti koulutettuja osaajia kuitenkin tarvitaan, jotta maakunnan elinvoimaisuus ja kehitys säilyvät. Tämä on lähtökohtana Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hankkeella, jonka tavoitteena on tukea Kainuun työvoimapolitiikkaa saattamalla nuoria Kainuun työelämän ja työelämään johtavien korkeakouluopintojen pariin.  

Tämän kevään aikana hankkeessa kartoitetaan Kainuun työelämästä tahoja, jotka olisivat kiinnostuneita olemaan mukana hankkeen toiminnassa joko työkokeilupaikkoja tarjoamalla tai avustamalla kohderyhmien tavoittamisessa. 

Hanke esittäytyy Suomussalmen työ- ja elinkeinoelämälle  verkkotilaisuudessa perjantaina 25.3.2022 klo 10. 

Linkki Zoom-tilaisuuteen:  https://us02web.zoom.us/j/83757080547  

Meeting ID: 837 5708 0547 

Tervetuloa kuulemaan lisää hankkeen toimintamallista ja pohtimaan yhdessä yhteistyömahdollisuuksia! Keskusteluja on mahdollista käydä myös kahdenvälisellä tapaamisella etäyhteydellä tai koronatilanteen salliessa myös kasvotusten. 

Hankkeen tavoite ja tarkoitus 

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke pyrkii vastaamaan työelämän tarpeisiin kiinnittämällä nuoria osaksi kainuulaista työ- ja elinkeinoelämää varhaisessa vaiheessa. Tätä tavoitellaan toimintamallilla, jossa toiselta asteelta valmistunut, välivuotta viettävä nuori suorittaa työkokeilujaksoja korkea-asteen osaamista vaativilla aloilla. Samanaikaisesti nuori suorittaa alalle johdattelevia opintoja avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta. Näillä toimilla pyrimme tukemaan nuoria jatko-opinto- ja uravalinnoissa, vahvistamaan tietoisuutta tulevaisuuden Kainuussa työllistävistä aloista sekä kannustamaan välivuoden tehokkaaseen käyttöön. 

Kainuulaiselle työ- ja elinkeinoelämälle hanketoiminta tarkoittaa tulevaisuuden osaajien rekrytoimista ja sitouttamista organisaation toimintaan ennakoiden ja pitkällä tähtäimellä. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden ohjata nuoria niille aloille, joille maakunta tarvitsee tulevaisuudessa osaajia. 

Työkokeilujaksot   

Työkokeilujaksot tulevat olemaan noin kahden kuukauden kestoisia nuoren henkilökohtaisen suunnitelman ja työelämän mahdollisuuksien mukaisesti, sijoittuen syksyn 2022 ja kevään 2023 väliselle ajalle. Nuoren näkökulmasta katsottuna työkokeilun tarkoituksena on, että hän hahmottaa omia urahaaveitaan työtä seuraamalla ja tekemällä, mikä edellyttää työpaikalta työnohjaajaa. Hanke tarjoaa työyhteisölle ilmaisen työpaikkaohjaajakoulutuksen ohjauksen tueksi. Lisäksi hankkeessa toimii työntekijä, joka on niin nuoren kuin työyhteisönkin tukena työkokeilun aikana. Työnantajalle ei synny kuluja työkokeiluista.  

Lisätietoa hankkeesta 

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se on osa Euroopan sosiaalirahaston työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista koheesiota edistävää toimintaa. Hankkeen toiminta-aika on 08/2021–08/2023. 

www.kainutlaatuinen.fi 

Yhteyshenkilöt: 

Hankepäällikkö Mira Huotari, p. 040 1488 591, mira@kainula.fi
Hanketyöntekijä Minna Heiskanen, p. 040 1488 596, minna@kainula.fi 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi