Ajankohtaista

Feb 18

Ympäristönsuojelumääräykset valmistumassa

Luonnos Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä on valmistunut, ja kuntalaiset, kunnassa toimivat yritykset ja yhteisöt sekä muut asianosaiset voivat esittää siitä mielipiteitään ja kommenttejaan 25.3.2022 mennessä. 

Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan paikallisia selkeitä ohjeita ja rajoja sellaisille toiminnoille, jotka eri tavoin voivat pilata ympäristöä. Kunnan omat ympäristönsuojelumääräykset selventävät ja täydentävät ympäristönsuojelulaista ja -asetuksesta tulevia määräyksiä.   

Nähtäville asetettavassa luonnoksessa on esitetty määräyksiä mm. jätevesien johtamisesta ja käsittelystä, vesiensuojelusta eri toiminnoissa, ilmansuojelusta ja meluntorjunnasta sekä jätehuollosta, kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Määräykset koskevat esimerkiksi lumen aurausta taajamassa, kompostointia kiinteistöillä, kuolleiden eläinten hautaamista, jätevesijärjestelmiä, koiratarhan sijoittumista tai maanalaisen öljysäiliön poistamista käytön jälkeen. 

Määräyksiä annetaan mm. taajaan rakennetuille alueille, pohjavesialueille, rantavyöhykkeelle ja ranta-alueelle. 

Nähtävillä ovat myös esitettyjen ympäristönsuojelumääräysten perustelut ja määräysten liitteenä olevat kartat kunnan alueella olevista pohjavesialueista, kaavoista, suunnittelutarvealueista ja vesihuoltoalueista. 

Kunnan mahdollisuus myöntää poikkeuksia ympäristönsuojelumääräyksistä on tärkeä kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien oikeusturvan kannalta. Kunnan myöntämä poikkeus voi koskea esimerkiksi öljysäiliön jättämistä maahan, jätevesijärjestelmästä poikkeamista, ranta-alueella laiduntamista tai rakennuksen polttamista.  

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi ja siihen liittyvät perustelut ja kartat löytyvät täältä. 

Lisätiedot medialle: ympäristötarkastaja Jukka Korhonen, p. 044 038 4341, jukka.korhonen@suomussalmi.fi  

 

Artikkelikuva Jukka Korhonen.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi