Ajankohtaista

Feb 17

Tontti- ja liittymälumet eivät kuulu katualueelle 

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut muistuttaa, ettei pihoilta, tonteilta tai liittymistä saa viedä lumia katu- tai tiealueelle, vaan niiltä osin vastuu on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.  

Kaikenlainen lumien kasaaminen väylille on kielletty ja vahinkotilanteessa kasaaja on vastuussa syntyneestä vahingosta. Mikäli tonttilumet aiheuttavat haittaa katujen ja yleisalueiden kunnossapidolle, on kunnalla oikeus periä korvaus aiheutuneesta haitasta.  

Jos lunta ei voi varastoida tontille, pitää kiinteistön omistajan kuljettaa tai kuljetuttaa se kustannuksellaan lumenkaatopaikalle. Tontille varastoitavat lumet eivät myöskään saa kevään tullen sulaessaan aiheuttaa haittaa naapureille eikä kadunpidolle.  

Jos ajoneuvoa säilytetään tiealueella siten, että tien kunnossapito vaikeutuu ja siitä seuraa ylimääräistä lumen poistoa, peritään kustannukset ongelman aiheuttajalta.  

Postinsaajien on pidettävä postilaatikoiden edustat puhtaana lumesta. 

YIT hoitaa kadut ja yksityistiet 

Suomussalmella katujen hoito- ja kunnossapidon urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. Sopimukseen sisältyy lumenpoisto, liukkaudentorjunta sekä pinnantasaus. Suomussalmen kunta valvoo urakan toteutumista. Mahdolliset palautteet tulee toimittaa kuntaan urakanvalvojille (maanrakennusmestari ja tekninen johtaja). 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi