Ajankohtaista

varhaiskasvatus
Feb 14

Ennaltaehkäisevää tukea lapsille ja perheille

Suomussalmen varhaiskasvatuksessa käynnistyi viime vuoden lopussa OKM:n rahoittama hanke, jossa varhaiskasvatuksen uusi työntekijä tekee töitä perheiden parissa. Hankeen tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Hanketyöntekijänä työskentelee varhaiskasvatuksen sosionomi Henna Oittinen, jonka työhuone sijaitsee päiväkoti Taivalkehdossa. Perheiden kanssa tehtävän työn lisäksi työntekijä on mukana lapsiryhmissä ja moniammatillisissa tiimeissä. 

Hanke kestää joulukuun 2022 loppuun. Tavoitteena on, että hankeen jälkeen kyseinen toimintamalli jää pysyvästi Suomussalmen kuntaan.  

Kenelle: 

Hanke on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille. Tavoitteena on tarjota perheille ennaltaehkäisevää tukea perheen omista tarpeista lähtien. Työntekijän kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Palvelu on maksutonta, se ei vaadi sosiaalihuollon asiakkuutta, eikä siitä tehdä kirjauksia tietokantaan.  

Missä tilanteessa:

Työntekijään voi ottaa yhteyttä missä vain asiassa ja tilanteessa mikä painaa omaa mieltä. 

“Ei ole niin pientä asiaa, ettei siitä ei voisi kysyä”, Henna Oittinen painottaa. 

Esimerkiksi jos on huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai käyttäytymisestä, haasteita arjen hallinnassa, oma jaksaminen huolettaa, perhettä koskettaa kriisi tai yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa mietityttää, jolloin työntekijä toimii linkkinä perheen ja varhaiskasvatuksen välissä. 

Millä tavoin:

Työntekijän kanssa keskustellaan ja mietitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Työntekijä voi tulla kotikäynnille, jolloin hän voi antaa käytännön vinkkejä ja tehdä asioita yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa työntekijä miettii yhdessä perheen kanssa mitä palveluita perhe tarvitsee tilanteen helpottamiseksi.  

Missä: 

Työntekijän kanssa voi tavata ja jutella päiväkodilla lasten tuonnin ja hakemisen yhteydessä tai sopimalla yhteisestä tapaamisajasta. Työntekijän kanssa voi sopia tapaamisen myös kotiin tai muuhun perheille sopivaan paikkaan, kuten esimerkiksi neuvolalle tai leikkipuistoon. 

 Yhteystiedot:

Varhaiskasvatuksen sosionomi Henna Oittinen, p. 040 688 4497, henna.m.oittinen(at)suomussalmi.fi 

 

Kuvassa paljon tekstiä, joka toistaa artikkelin viestiä.
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisen hanke. Klikkaa kuva suuremmaksi. 

Esitteen pdf-versio, klikkaa tästä.  

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi