Ajankohtaista

Feb 09

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle – hankkeesta elämään

Viime vuoden puolella käynnistyneen Turvallisuutta Kainuun maaseudulle – hankkeesta elämään -hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on saada perustettua paikallisia turvallisuusryhmiä, jotka omalla toiminnallaan edistävät maaseudun yleistä turvallisuutta ja poikkeavissa tilanteissa toimivat tarvittaessa pelastustoimen tai jonkun muun viranomaisen tai kunnan tukena. Hankkeella on myös useita osatavoitteita, joista yhtenä konkreettisena tavoitteena on sydäniskureiden hankkiminen kylille. 

Hankekokonaisuutta esiteltiin suomussalmelaisille kylätoimijoille maanantaina 7.2.2022 pidetyssä etätilaisuudessa.  

Visiona on kehittää maaseudun arjen turvallisuutta siten, että kylien asukkaat kokevat asumisen omassa kodissaan omalla kylällään turvalliseksi. 

Hankkeen nimen loppuosa – hankkeesta elämään, viittaa siihen, että hankkeen hyvien asioiden on tarkoitus jäädä elämään kylillä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Toiveena on, että kyliltä löytyisi halukkaita toimijoita käyttämään aikaa oman kylän turvallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on myös muodostaa kylien yhdyshenkilöiden verkosto sekä yhdyspinta viranomaisten, kunnan ja muiden keskeisten sidosryhmien välille. Kylistä tulee kunnan rinnalle tärkeä voimavara. 

Räätälöityä koulutusta kylille 

Hankkeen toimenpiteitä voidaan räätälöidä kunkin kylän omiin tarpeisiin. Suunnitelmissa on ainakin ensiapu-, alkusammutus- ja maastopalokoulutusta. Lähikylille voidaan järjestää yhteisiä koulutuksia ja kylien toivotaan tekevän rohkeasti yhteistyötä turvallisuusryhmien kokoamisessa. 

Turvallisuuden suunnittelussa on hyvä huomioida myös matkailijat, alueen yritykset ja vapaa-ajan asukkaat. Turvallisuusasioiden ollessa kunnossa myös tapahtumien järjestäminen kylillä onnistuu vielä aiempaa turvallisemmin ja ammattitaitoisemmin. 

Suomussalmen esittelytilaisuudessa painotettiin, että on syytä huomata, että yksilön tarve on sama paikasta riippumatta, ja turvallisuustyöhön on tärkeää houkutella myös vapaa-ajan asukkaita mukaan, tai ainakin tiedottaa heitä kylien turvallisuusasioista. 

Suomussalmella etäisyydet ovat pitkät, mikä vaikuttaa väistämättä pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikoihin. Avunsaantiaika voi tuntua lyhyemmältä, jos paikallista tukea tai apua on heti käytettävissä.  

Suomussalmella hanke on hyvää jatkoa Kyläluotsi-hankkeessa jo tehdylle työlle. Lue lisää hankkeesta täältä. 

Kainuun Nuotta ry:n ja kuntien lisäksi Turvallisuutta Kainuun maaseudulle – hankkeesta elämään -hankkeessa on mukana Kainuun pelastuslaitos.  

Yhteydenotot kylien turvallisuusryhmien perustamiseksi: hankkeen turvallisuuskoordinaattori Jari Pirttimaa, jari.pirttimaa(at)kainuunnuotta.net, p. 050 527 4673 Facebook: Turvallisuutta Kainuuseen. 

Yhteyshenkilö Suomussalmen kunnassa on elinvoimakoordinaattori Anu Komulainen, p. 044 777 3171. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi