Ajankohtaista

Suottajärvi, Hossa, Suomussalmi
Feb 09

Suomussalmi mukana Hyvän mielen kunta -hankkeessa

 Suomussalmen kunta on yhdessä Kajaanin ja Kuhmon kanssa pilottikuntina mukana Hyvän mielen kunta -hankkeen Kainuun osahankkeessa, jota Kainuun sote-kuntayhtymä hallinnoi. 

Marraskuussa projektikoordinaattorina aloittanut Minna Saastamoinen on päässyt hyvään vauhtiin mm. kuntien hyte-henkilöiden vertaisverkoston kokoamisessa. “Vertaisoppimista oli heti ensimmäisessä palaverissa”, projektikoordinaattori iloitsee.

Alkuun kartoittaan kuntien ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämistyön rakenteet, eli miten työ missäkin kunnassa on organisoitu ja miten erilaiset työryhmät toimivat, seuraavaksi vuorossa ovat kehittämisen kohteet. 

“Kaikilla kolmella pilottikunnalla on omat haasteensa, vaikka yhteistäkin on”. 

Perusasiat kuntoon kunnissa 

Kunnat ovat laajemminkin heränneet panemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat kuntoon, koska esimerkiksi ns. hyte-kerroin vaikuttaa jatkossa kunnan saamaan taloudelliseen tukeen. Kajaani on jo valinnut hyte-koordinaattorin, joka aloittaa kesäkuussa. Myös Sotkamo hakee parhaillaan omaa. Suomussalmella liikuntasihteeri Hannastiina Piikiven työajasta viidesosa on osoitettu hyte-työhön. 

Suomussalmen ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen työryhmän toiminta on ollut jonkin aikaa tauolla, ja nyt sen toimintaa ollaan käynnistämässä uudelleen. Työn alla on myös päivittää ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen suunnitelma, joka liittyy osaksi kunnan laajaa hyte-kertomusta.  

Suomussalmi on projektikoordinaattorin mukaan sitoutunut hankkeeseen hyvin, ja hankkeen tarjoamaa tukea suunnitellaan hyödynnettäväksi ainakin työllisyyspalveluissa.   

Valtakunnallinen hanke 

Mieli ry on saanut osana Kansallista mielenterveysstrategiaa sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituksen Hyvän mielen kunta -hankkeeseen. Kaikkiaan 27 kuntaa osallistuu hankkeeseen, jonka pääpaino on edistävän ja ennaltaehkäisevän otteen ja osaamisen vahvistaminen, poikkihallinnollisuus sekä kuntien vertaisoppiminen ja -kehittäminen. 

Ehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa hanketta.  Muutaman hyvinvointialueen kanssa kehitetään ja tuetaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintaosaamista mm. luomalla mallinnus yhdyspinnan toiminnasta. 

Kunnille tarkistuslista ja toimintamalleja 

Hankkeen keskeinen väline on Hyvän mielen kunta -tarkistuslista. Mieli ry:n tarkistuslistaa kehitetään yhdessä kuntien kanssa, listaa levitetään ja juurrutetaan kuntien käyttöön ja sen avulla luodaan mallinnus sille, miten kunnissa voi vahvistaa ja kehittää mielenterveys- ja ehkäisevää päihdetyöjohtamista- ja -osaamista. 

Hankkeessa luodaan myös digitaalinen käytännön työvälinepakki, johon kootaan mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja. Tavoitteena on saada jokainen kunta ottamaan jokin uusi toimintamalli käyttöön. 

Hankkeesta lisää Kainuun soten sivulla. 

Hyvän mielen kunta Mieli ry:n sivulla.

 

Artikkelikuva: Luonto tutkitusti lisää ihmisten hyvinvointia.

Kuva: Suomussalmen kunnan kuvapankki / Hannu Huttu 2015, Suottajärvi Hossa 2015.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi