Ajankohtaista

Feb 08

Kyläluotsi-hanke oli kylien kehittämisen asialla

Kyläluotsi-hanke oli Suomussalmen kunnan hallinnoima paikalliskehittämisen hanke, jonka tarkoituksena oli Suomussalmen kylien kehittäminen niiden omista lähtökohdista käsin. Hankkeen toteutusaika oli 13.5.2019 – 31.12.2021. Hankkeen teemoja olivat kyläturvallisuus, kylien omat hankkeet, digitalisaation hyödyntäminen ja kylämatkailun kehittäminen. Kohderyhmänä hankkeessa olivat Suomussalmen kyläläiset, kyläyhdistykset ja muut kylillä toimivat yhdistykset. Suomussalmella on kyliä parisen kymmentä, hiukan laskentatavasta riippuen. Aktiivisesti toimivia kyläyhdistyksiä on 15 kylällä.

Hankkeen tavoitteita olivat kylien elinvoimaisuuden lisääminen, työllistymis- ja liikennöintimahdollisuuksien kehittäminen kylillä, kylien turvallisuuden ja kylien toimijoiden jaksamisen parantaminen. Verkostoituminen, eri toimijoiden yhteistyö ja digitaalisuuden kehittäminen loivat keinoja kylien kehittämiseen.

Hankkeen nimi tuli siitä, että hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää kyliltä kyläluotseja kunnan ja kylien yhteyshenkilöiksi. Kyläluotsin tehtävänä on olla yhdistyksen puuhahenkilönä ideoimassa ja koordinoimassa uutta toimintaa kylälle. Näin vahvistetaan osallisuutta ja aktivoidaan kyliä. Kyläluotsit nimettiin hankkeen aikana neljälle kylälle: Vuokkiin, Pesiölle, Lapinkylälle ja Piispajärvelle.

Hankkeen tavoitteena oli myös toteuttaa vuosittain kaksi yhteistä tapahtumaa. Tämä toteutui vuonna 2019, seuraavina vuosina korona esti tapahtumien järjestämisen. Hankkeen toimenpiteisiin kuului kylä- ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen kylille yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Hankkeen aikana päivitettiin neljä kyläsuunnitelmaa ja turvallisuussuunnitelmia valmistui kahdeksalle kylälle. Turvallisuusasioita edistettiin hankkeessa myös järjestämällä ensiapukoulutus kyläaktiiveille. Kyläaktiivien digitaalista osaamista vahvistettiin hyödyntämällä esimerkiksi Teams- ja Zoom-alustoja eri tilaisuuksissa, kuten eParlamentissa, kylämatkailutyöpajassa ja hankkeen päätöstilaisuudessa. Hankkeen tavoitteena oli myös hankeosaamisen vahvistaminen ja hanketoiminnan lisääminen. Kyläyhdistyksiä tiedotettiin hankehauista ja ainakin kolme kyläyhdistystä sai rahoitusta Potkua pienhankinnoilla -hankkeesta. Kolme kylää osallistui työpajaan kehittääkseen matkailua omalla kylällään.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi hankkeen käynnistymisestä 31.5.2021 saakka Marjut Kyllönen. Kyllösen siirtyessä muihin tehtäviin hankkeen uutena projektipäällikkönä aloitti Anni Koukkari, joka työskenteli hankkeessa 23.8.-23.12.2021 välisen ajan.

Hankkeen hyväksytty kokonaisbudjetti oli 113 100 €. Elävä Kainuu Leader ry:n myöntämä Euroopan maaseudun kehittämisrahaston ja valtion rahoitusosuus oli 70 %, kunnan osuus 23 % ja yksityinen rahoitusosuus 7 %.  Hankkeen kokonaiskustannukset jäivät hiukan alle tukipäätöksellä hyväksytyn budjetin, toteutunut kokonaisbudjetti oli 111 259,06 €. Pieniä ylityksiä budjetissa tuli kululajeittain esimerkiksi palkoissa ja ostopalveluissa, mutta toisaalta esimerkiksi palkkiot, matkakulut ja muut kulut jäivät alle budjetin. Vastikkeetonta työtä hankkeessa kertyi lopulta hiukan yli budjetin, yhteensä 541,50 talkootyötuntia, kun tavoite vastikkeettoman työn osalta oli 500 talkootyötuntia.

Hankkeen toimenpiteet käynnistyivät ripeästi kylillä kesällä 2019. Koronapandemia vaikutti kuitenkin hankkeen toteutukseen keväästä 2020 lähtien hankkeen päättymiseen saakka. Hankkeessa onnistuttiin olosuhteisiin nähden hyvin. Kunnan ja kylien yhteistyö jatkuu, vaikka hanke päättyi: tavoitteena on päästä järjestämään vuosittaiset kyläparlamentit. Lisäksi kylien toimintaa tuetaan toiminta-avustusten ja kylien kehittämisrahaston turvin myös jatkossa.

Lisätietoa hankkeesta ja kunnan yhteyshenkilö kylien asioissa: elinvoimakoordinaattori Anu Komulainen, puh. 044 77 31 71, anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Artikkelikuvassa aktiivisia talkoolaisia Jumalissärkillä reitin merkkaustalkoissa syksyllä 2021. Vas. Jalo Pöllänen, Ville Hauhia ja Veikko Hulkkonen (kuva Kirsi Sahrman-Hauhia).

 

[Artikkelia muokattu 9.2.2022 klo 8.05: korjattu artikkelikuvan kuvaajan nimi.]

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi