Ajankohtaista

Jan 27

Discord nuorisotyön tukena

Discord on viestintäpalvelu, jonka kautta yhteydenpito tapahtuu tekstin ja puheen välityksellä. Discordin käyttö onnistuu tietokoneella tai puhelimella omalla sovelluksella, applikaatiolla tai selaimen kautta. Discord on ilmainen ohjelma, mutta se vaatii käyttäjätilin luomisen.

Miten Discord liittyy nuorisotyöhön?

Noin 2 vuotta sitten, Covid19-pandemian alkuvaiheessa, polkaistiin nuorten toiveesta käyntiin Kainuun oma Discord palvelin. Nuoret halusivat pitää yhteyttä nuorisotyöntekijöihin ja -ohjaajiin vaikka tilat menivät kiinni, ja mahdollisuus Discordin käyttämiseen viestinnän välineenä otettiin esille.

Nuorisotyöntekijöillä oli mahdollisuus siirtyä toimimaan digitaalisessa ympäristössä, samalla kun ihmiset siirtyivät tilatyöstä etätyöhön. Nuorisotyöntekijät, joilla oli enemmän kokemusta Discordin käyttämisestä, neuvoivat työntekijöitä, jotka eivät vielä perehtyneet ohjelmiston käyttöön, ja kirjoittivat heille käyttöoppaan.

“Suomussalmen pajatyöntekijöistä Pertti Rytkönen on käyttänyt Discordia. Hanslankareilla oleviin nuoriin pidettiin myös etäyhteyttä omana yksityisenä ryhmänä (ei mukana ulkopuolisia). Keräsen Janne on ollut Discordissa läsnä lanitapahtumien aikoina (puheyhteydet tiimien välillä lanitapahtuman aikana). Mannisen Enni ja minä olemme olleet mukana järjestämässä nuorille ryhmätoimintaa Discordin kautta”, etsivä nuorisotyöntekijä Jami Kähkönen kertoo esimerkkejä.

Ryhmässä ja kahden kesken

Discordissa toimitaan ryhmässä tai tarvittaessa kahden kesken.

“Olemme pitäneet auki avointa puhekanavaa, johon voi liittyä kuten mihin tahansa Teamsin tyyppiseen palaveriin. Ryhmäkeskustelujen aikana olemme pystyneet pelailemaan nuorten kanssa eri pelejä ja samalla juteltu heidän mieltään askarruttavista asioista.”

Joskus nuoret ovat kaivanneet kahdenkeskistä keskustelua, mikäli jokin heitä askarruttava aihe on ollut henkilökohtaisempi. Silloin voi siirtyä ohjaajan ja nuoren yksityiskeskusteluun, johon ei pääse ulkopuolisia kuuntelemaan.

Keskusteluissa aiheina usein ovat ihmissuhteet, koulu ja opiskelu (mm. opintojen eteneminen tai jatkokouluttautuminen), nuorten tsemppaus, itsetunnon vahvistaminen, vapaa-aika, harrastukset. Lisäksi mitä tahansa teemoja, mitä nuoret tuovat esille.

Suomussalmi edelläkävijänä

Suomussalmella aloitettu työ Discordin hyödyntämisestä poiki ajatuksen laajemmasta kuntien yhteisestä nuorisotyöntekijöiden diginuokkarista.

“Aloitimme tekemällä Työpaja Hanslankareille oman palvelimen, lähtökohtaisesti nuorten omasta ajatuksesta. Hanslankareiden oman Discordin jälkeen ajatus heräsi diginuokkarin perustamisesta. Lähdimme sitten tekemään Suomussalmen ja Hyrynsalmen yhteistä nuorisotilaa, yhdessä silloisen Hyrynsalmen vapaa-aikaohjaajan Holapan Mikon kanssa” etsivä nuorisotyöntekijä Jami Kähkönen kertoo.

“Ensimmäisen vuoden aikana palvelimelle kerkesi kertyä 55 jäsentä, ennen kuin suljimme palvelimen ja Kaennuun Discord tuli tilalle. Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo halusivat yhdistää toiminnan testattuaan ensin omia paikkakuntakohtaisia palvelimia noin vuoden ajan”, Kähkönen jatkaa.

Kaennuun Discord

Kaennuun Discord on Kainuulaisten nuorten ns. digitaalinen nuorisotila, joka on kuntien nuorisopalveluiden ylläpitämä. Kaennuun Discord käynnistettiin yhteisvoimin Kuhmon, Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen nuorisotyöntekijöiden kesken. Muita Kainuun kuntia on kysytty mukaan.

Aukioloajat ovat nykyään maanantaisin ja keskiviikkoisin, klo 16.00–20.00 välisenä aikana. Nuoret ovat esittäneet toivetta perjantain aukioloaikojen palauttamisesta (kuten oli Covid19-pandemian alkuaikoina), mutta tähän toiveeseen ei työntekijäresurssin niukkuuden vuoksi vielä ole pystytty vastaamaan.

Kymmeniä suomussalmelaisia käyttäjiä

Suomussalmelaisista nuorista ainakin kolmisenkymmentä käyttää Discordia, mahdollisesti jopa 40 tai enemmänkin.

“Täysin tarkkaa määrää on hankala arvioida suoraan, koska jos nuori ei sano mistä päin hän on kotoisin, emme voi tietää”, Kähkönen sanoo.

Kokonaiskäyttäjämäärä Kaennuun Discordissa on tällä hetkellä 308. Varsinaisia työntekijän roolissa olevia on 6. Nuorten osuus on 265. Vierailijoita on ollut 43 käyttäjän ryhmä, ja se koostuu työntekijöistä, yhteistyökumppaneista ja verkostotyöntekijöistä ja vierailijoista, jotka ovat käyneet esittelemässä toimintaansa tai muuten vierailleet.

Artikkelikuvassa etsivä nuorisotyöntekijä Jami Kähkönen ja Kaennuun discordin mainos.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi