Ajankohtaista

Jan 18

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa

Kainuussa on alkanut koko maakunnan kattava hanke, jossa opinnollistamisen avulla edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä kainuulaisille työpaikoille. Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat.   

Kuusi työpaikkavalmentajaa ja projektipäällikkö auttavat yhdessä kuntien ja TE-palvelujen työvoimapalvelujen henkilöstön kanssa työttömiä työllistymisessä, opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentajat toimivat konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.  

 ”Hanke tukee Kainuun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden työllistymistä. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja vieraskieliset sekä maahanmuuttajat”, kertoo Kajaanin kaupungin työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen. 

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Tunnistetussa oppimisympäristössä hankeosallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamispolut voivat johtaa myös tutkintosuorituksiin näytöin ammatillisessa oppilaitoksessa.  

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle. Hanke saa ESR-rahoitusta kuntien ja KAMK:n omarahoituksen lisäksi. 

Lue lisää hankkeesta ja tutustu kainuulaiseen opinnollistamismalliin. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi