Ajankohtaista

Talentti-hankkeen puitteissa toteutetun työpaikkaohjaajakoulutuksen käyneet ryhmäkuvassa kesällä 2020. (Arkistokuva Tuula Leskinen)
May 24

SUOMUSSALMEN TALENTTI -HANKE YLITTI TAVOITTEET

Suomussalmen Talentti -hanke päättyy 31.5.2021. Hankkeen toiminta alkoi esiselvityshankkeen jälkeen 1.6.2018. Hankkeen keskiössä oli opinnollistaminen, opintoihin motivoiminen ja asiakkaiden yksilöllisen palveluohjauksen kehittäminen. Hanke ylitti sekä asiakasmäärätavoitteet että mukaan sitoutuneiden työnantajien määrälliset tavoitteet.

Hankkeeseen osallistui 121 henkilöasiakasta, joka on 24 enemmän kuin hankkeen tavoite.

Asiakkaita ohjautui hankkeeseen oman yhteydenoton kautta, te-palveluista ja sosiaalityöstä. Keskeisiä yhteistyötahoja olivat näiden lisäksi päihde- ja mielenterveystyö, kuntouttava työtoiminta ja oppilaitokset.

Aluksi palveluohjaaja teki uudelle asiakkaalle alkukartoitukseen, jonka kautta selviteltiin tavoitteita, työllistymisen esteitä ja muita palvelutarpeita. Tärkeäksi osoittautui varata palveluohjaukselle ja alkukartoitukselle riittävästi aikaa, jotta luottamuksellinen suhde asiakkaaseen ehtii syntyä.

Osa asiakkaista tarvitsi vain pientä tukea hankkeelta, esimerkiksi jonkin korttikoulutuksen tai apua oppilaitokseen hakemisesta. Osalla asiakkaista tuen ja ohjauksen tarve oli pitkäaikaisempaa. Asiakastapaamisten määrä mitoitettiin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Rinnakkaishankkeen kautta toteutettiin neljä Eväitä opinnälkään -työvoimakoulutusta, joihin osallistui 40 asiakasta. Koulutukset toteutti Edukai Oy ja kouluttajan toimi Katriina Kemppainen. Koulutusten kautta ohjautuminen opintoihin tai työhön oli aktiivista ja monelle löytyikin pitempiaikainen koulutus- tai työpaikka.

Yrityksiä yli odotusten

Yrityksiä ja muita organisaatiota saatiin mukaan 32, joka on kolminkertainen määrä tavoitteeseen verrattuna.  Etenkin yritysten aktiivisuus hankkeeseen osallistumisessa oli positiivinen yllätys.

“Aluksi ajattelimme, että hyvä jos saadaan pari–kolme yritystä mukaan, mutta lopulta oppimisympäristöjä tunnistettiin kuuteen yritykseen. Yritykset myös tarjosivat aktiivisesti hankkeen asiakkaille työkokeilu- ja oppisopimuspaikkoja,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Saastamoinen.

Yritysten lisäksi oppimisympäristöjä tunnistettiin nuorten työpaja Hanslankareille, työpalvelukeskus Miiluun, nuorisopalveluihin, puhdistus- ja ruokapalveluihin sekä vammaispalvelukeskus Hakalaan.

Työpaikkaohjaajakoulutus tuli tarpeeseen

Työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta nousi esiin tarve työpaikkaohjaajakoulutukselle. Koulutus kilpailutettiin yhteisesti Kainuun työllisyyshankkeiden toimesta. Toteuttajaksi valittiin Sirpa Keränen. Työpaikkaohjaajakoulutuksia toteutettiin Suomussalmella kolme. Koulutuksiin osallistui yhteensä 25 henkilöä. Palaute koulutuksista oli hyvää ja lisätarvetta koulutuksille olisi jatkossakin.

“Tämä oli paras työpaikkaohjaaja koulutus missä olen ollut. Oli uutta, että kouluttaja kävi tutustumassa jokaisen työpisteeseen sekä järjesti soittoaikoja ja sitä kautta sain hyviä työkaluja työhöni”, yksi koulutukseen osallistuneista kertoo palautteessaan.

Opinnollistamista jatkossakin

Hankkeen tuloksena Suomussalmen kuntaan on hankittu opinnollistamisen käyttöön PAIKKO-työkalut, tunnistettu lukuisia oppimisympäristöjä ja koulutettu työntekijöitä työpaikkaohjaajiksi. Jatkossa opinnollistetuissa työpaikoissa on mahdollista tunnistaa ammattikouluttamattomien työntekijöiden osaamista, kirjoittaa osaamistodistuksia ja edistää ammatillisten perustutkintojen suorittamista näyttöjen kautta. Hankkeen asiakkaista noin kolmasosa (35 %) on hankkeen kautta löytänyt omat koulutus- ja urapolkunsa tai päässyt tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Opinnollistaminen jää elämään kunnassa työllisyyden hoidon kuntakokeilun kautta.

 

 

Artikkelikuva: Talentti-hankkeen puitteissa toteutetun työpaikkaohjaajakoulutuksen käyneet ryhmäkuvassa kesällä 2020. (Arkistokuva Tuula Leskinen.)

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi