Ajankohtaista

Laskukonettakin saattaa joutua käyttämään tilinpäätöksiä ja talousarvioita laadittaessa.
Apr 07

Vuoden 2020 tilinpäätös alijäämäinen

Suomussalmen kunnan viime vuoden tilinpäätös oli -0,243 milj. euroa alijäämäinen. Lokakuussa hyväksyttiin talousarviomuutos (tilinpäätösennuste tuolloin -1,110 milj. euroa), jossa varauduttiin sotelle maksettavaan lisämaksuosuuteen (1,514 milj. euroa) ja ennakoitua pienempään verotulokertymään (-0,245 milj. euroa). Samalla valtionosuuksiin lisättiin 1,350 milj. euroa ja kiinteistöjen alaskirjauksiin 0,340 milj. euroa.

Toimintatuottoja kertyi 9,3 milj. euroa (edellisenä vuonna 8,5 milj. euroa) ja toimintakuluja 68,1 milj. euroa edellisenä vuonna 64,9 milj. euroa). Toimintakate heikkeni edellisvuoteen verrattuna 2,3 milj. euroa. Vuosikate oli 3,9 milj. euroa (508 euroa/asukas) ja poistot ja arvonalentumiset 4,1 milj. euroa. Vuosikate ei ollut riittävä, sillä se oli 94 prosenttia poistoista. Kunnanvaltuuston asettama tavoite on, että vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen.

Taseessa ylijäämää on nyt yhteensä 9,516 milj. euroa (1253 euroa/asukas).

Vuoden viimeisen päivän maksuvalmius oli 81 päivää. Uutta lainaa nostettiin 10 milj. euroa. Vuoden lopussa lainakanta oli 23,1 milj. euroa (3037 euroa/asukas). Määrä on valtakunnallista keskiarvon alapuolella.

Nettoinvestoinnit olivat 8,2 milj. euroa. Suurimmat kohteet olivat Ruukinkankaan koulun rakentaminen (6,703 milj. euroa) ja liikuntahallin peruskorjaus (0,683 milj. euroa).

Väestön väheneminen ja työttömyys ovat edelleen suuria haasteita kunnalle. Vuoden 2020 lopussa kunnan väkiluku oli 7594 asukasta. Asukasmäärä pieneni edellisvuodesta 132 henkilöllä. Vuonna 2020 keskimääräinen työttömyysprosentti oli 13,8.

Jonne Maaninka aloitti 1.5.2020 elinvoimajohtajana ja elinvoimapalvelujen toimialajohtajana. Elinkeinopäällikön toimi oli aiemmin muutettu elinvoimajohtajan viraksi ja työllisyyden hoidon tehtävät siirretty hallintopalveluista elinvoimapalveluihin.

Vuoden 2020 alusta Monetra Oulu Oy on tuottanut talous- ja henkilöstöhallinnon kunnalle.

Tutustu kunnanhallituksen 30.3.2021 hyväksymään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2020.  Linkki tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 2020 tässä. 

Kunnanvaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen seuraavassa kokouksessaan.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

TUNNUSLUKUJA

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi