Ajankohtaista

Mar 12

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2021–2024 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa.

Valvontasuunnitelma on lakisääteinen, ja se sisältää mm. tiedot alueen ympäristöoloista, pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista ja kuvauksen valvonnan järjestämisestä. Suunnitelmaa täydentää vuosittain laadittava valvontaohjelma.

Valvonnan painopiste kohdistuu ympäristövaikutuksiltaan ja riskeiltään merkittävimpiin kohteisiin. Valvonnan pääkohteina ovat maaperän tai pohja- ja pintavesien pilaantumisen vaaraa aiheuttavat mm. maa-aineisten otto, polttoaineiden varastointi, maatalous, jätteiden käsittely ja ampumaradat. Vaarallisia kemikaaleja säilytetään mm. teollisissa toiminnoissa, autopurkamoilla ja päällysteiden valmistamisessa.

Ympäristöriskien perusteella valvotaan toimintoja, jotka vaativat ympäristöluvan, ilmoituksen tai jotka on rekisteröitävä.

Ympäristöluvan vaativia toimintoja ovat mm. louhimot ja murskaamot, eläinsuojat, jätteiden laitosmainen käsittely ja ampumaradat. Rekisteröintiä vaativia toimintoja ovat mm. energiantuotantoyksiköt ja polttonesteiden jakeluasemat. Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta, kuten ulkoilmakonsertista tai tilapäisestä murskauksesta, on tehtävä ilmoitus.  Valvottavia tai tarkastuksia aiheuttavia kohteita on vuoden 2021 alussa 115.

Ympäristönvalvontasuunnitelma 2020–2024 (pdf)

Lisätietoja ympäristötarkastaja Jukka Korhonen, p 044 038 4341

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi