Ajankohtaista

Mar 10

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020

Talousarvion laadinta ei koskaan ole absoluuttinen tieto tulevan vuoden talouskehityksestä, vaan epävarmuuden sietämisestä on tullut vuosi vuodelta tärkeämpää. Talousarvion voisikin sanoa olevan laadintahetken parhaan tiedon perusteella tehty arvio tulevasta ja seuraavista vuosista. Talousarvion merkitys on kaikesta huolimatta suuri kunnan toiminnan suunnittelussa ja strategisiin painopisteisiin pääsemisessä. Vuoteen 2020 lähdettäessä talousarvio oli alijäämäinen 0,98 miljoonaa euroa. Suomussalmen kunnan talouden haasteita ovat jo vuosien ajan olleet verotulopohjan pieneneminen ja kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset. Vuodelle 2020 valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, jossa oli mukana menojen leikkauksia ja tulojen lisäyksiä. Kunnan taloudellisen tasapainon kannalta on oleellista toimintojen ja menojen sopeuttaminen tuloihin.

Jos epävarmuutta ja yllätyksellisyyttä on ollut paljon aiempinakin vuosina, oli vuosi 2020 kuitenkin täysin poikkeuksellinen. Alkuvuodesta saimme lukea uutisia Kiinassa Wuhanin kaupungissa riehuvasta koronavirusepidemiasta. Ensimmäinen koronavirustartunta todettiin Suomessa 29.1.2020. Maailman terveysjärjestö WHO julisti epidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 16.3.2020 Suomen hallitus teki päätöksen valmiuslain käyttöönotosta koronaviruspandemian vuoksi. Julkiset kokoontumiset rajoitettiin kymmeneen henkilöön sekä muun muassa kirjastot, museot, teatterit ja urheiluhallit suljettiin. Kaikki Suomen peruskoulut sekä oppilaitokset suljettiin koronaviruspandemian vuoksi ja opiskelijat siirtyivät etäopetukseen 18. maaliskuuta. Koulut olivat suljettuna toukokuun puoliväliin asti. Koronatilanne helpottui hieman kesällä, kunnes syksyä leimasivat jälleen lukuisat koronarajoitukset. 10. maaliskuuta 2021 mennessä Suomessa oli 63 889 vahvistettua tartuntaa, joista 779 uusia.

Kainuussa kunnat ovat tuottaneet yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jo vuodesta 2005 lukien; ensin hallintokokeiluna 2005 – 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymässä, ja sen jälkeen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymässä. Kuntayhtymä on järjestänyt myös kuntien hallinnon tukipalvelut yhteistyösopimukseen perustuen. Kainuun kunnat irtisanoivat hallinnon tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen osalta loppuvuodesta 2018. Palvelun tuottajaksi vuoden 2020 alusta valittiin Monetra Oulu Oy. Uuden palvelutuottajan kanssa työskentely on vaatinut paljon työtä työntekijöiltä uuden opettelemisessa. Suomussalmen kunta yhdessä muiden Kainuun kuntien kanssa irtisanoi sopimuksen ICT-palvelujen järjestämisestä vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2021 alusta ICT-palvelut tuottaa Atea Finland Oy.

Kuntavaalit järjestetään Suomessa kesäkuussa 2021. Vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta. Kuntavaaleissa kaikkiin Suomen kuntiin valitaan kunnanvaltuustot, jotka aloittavat työskentelynsä syksyllä. Uusi valtuusto tulee päivittämään vuonna 2017 hyväksytyn kuntastrategian, jossa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian päivittämistyössä keskeistä on saavuttaa mahdollisimman hyvä yhteinen ymmärrys kunnan tämän hetken tilanteesta ja tulevista tavoitteista. Kuntastrategiatyöhön on syytä osallistaa eri sidosryhmät, kuten kuntalaiset, yrittäjät, yhdistykset ja muut yhteistyökumppanit. Kunta on vähintään osiensa summa, mielellään vielä enemmän. Kunta on alusta eri yhteisöille, jossa eri toimijoiden on hyvä toimia.

Tulevina vuosina isoja kysymyksiä liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen. Useiden miljoonien lisälaskutukset Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä vaikuttavat keskeisesti kaikkiin Kainuun kuntiin ja kaupunkeihin aiheuttaen suuria haasteita talouden tasapainon kehittymiselle. Valtakunnassa valmistellaan Marinin hallituksen sote-uudistusta, jossa tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia olisi uudistuksen jälkeen 18.

Suomussalmella katsotaan eteenpäin. 2020-luvun alku on vahvaa investointien aikaa. Suurimpana investointina on uuden Ruukinkankaan koulun rakentaminen. Rakentamispäätös on tehty vuonna 2018 ja koulun rakentaminen alkoi keväällä 2020. Uusi koulu on ennen kaikkea satsaus tulevaisuuteen ja se tulee luomaan paikkakunnalle elinvoimaa. Ilman laadukkaita peruspalveluja jää kunnasta kovin vähän jäljelle.

Haluan esittää suuret kiitokset poikkeuksellisen vuoden yhteistyöstä, sitoutumisesta, teoista, ajatuksista ja yhteisistä ponnistuksista luottamushenkilöille, kunnan työntekijöille, asukkaille, yrityksille, yhdistyksille ja kaikille yhteistyökumppaneillemme kunnan yhteisen elinvoiman ja hyvinvoinnin puolesta. Toivotaan, että vuosi 2021 on paluu normaalimpaan arkeen.

Suomussalmella 10.3.2021

Kirjoitus löytyy myös Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 -asiakirjasta. Linkki asiakirjaan tässä.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi