Ajankohtaista

Tietoa yrittäjille -artikkelin kuvituskuva (tekijä Tuula Leskinen)
Dec 18

Yritysten kustannustuen haku käynnistyy uudelleen

Suomussalmen kunnan elinvoimapalvelut muistuttaa, että yritysten kustannustuen haku käynnistyy toisen kerran. Kustannustuen ensimmäinen haku oli käynnissä 7.7.–31.8.2020. Hallitus linjasi 29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen mahdollisuus hakea kustannustukea, koska koronapandemian aiheuttama tilanne on useilla toimialoilla edelleen vaikea. Kustannustuen toinen hakukierros pyritään avaamaan 21.12.2020. Haun avauspäivä vahvistetaan 18.12.2020. Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointikanavan kautta. 

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä palkka- ja muista kuluista. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea niiden taloudelliseen toimintaan. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. 

Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan. Kohdentamalla tuki nyt toisella hakukierroksella edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta, pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä. 

Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista. 

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista, joihin tuki asetuksen mukaan kohdistuu tulossa pian) tai kyseessä on yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt. 
  • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden. 
  • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.–31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia. 
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa. 
  • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este. 

Liikevaihdon vertailukausi on kesälokakuu 2019 (1.6.2019–31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammihelmikuu 2020 (1.1.2020–29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä–lokakuu 2020 (1.6.2020–31.10.2020). 

Yrityksille maksettavaan kustannustukeen vaikuttaa yrityksen liikevaihdon pieneneminen, joka määritetään vertaamalla vertailu- ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja.  Liikevaihdon laskun on oltava yli 30 %, jotta kustannustukea voidaan myöntää. 

Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. 

Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille edes harkinnanvaraisin perustein, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Linkki valtiokonttorin sivulle tähän asiaan liittyen. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi