Ajankohtaista

Kiantajärvi
Dec 11

Supon torjuminen Oulujoella nostaa vedenpintaa säännöstellyissä järvissä

Hyrynsalmen reitillä rajoitetaan Oulujärveen menevää virtaamaa, mikä nostaa Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien pinnankorkeuksia. Fortum Oyj:n tiedotteessa kerrotaan, että Oulujoen virtaaman rajoittaminen supon muodostumisen estämiseksi vaikuttaa koko vesistöalueella.

Oulujoen veden lämpötila on laskenut lähelle nollaa astetta ja suppoa eli hyydettä on alkanut muodostua. Supon muodostumisen estämiseksi Oulujoen virtaamia on rajoitettu tasolle 250 m3/s. Koska ennusteen mukaan tulovirtaamat Oulujärveen tulevat lähiaikoina olemaan 300–400 m3/s, alkaa Oulujärven pinta nousta. Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on 13 senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta.

Fortum kehottaa edelleen järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia varautumaan poikkeukselliseen tilanteeseen siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä.

Oulujoen vesistön syksyn sademäärät olleet poikkeuksellisen suuria

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen märkä koko Oulujoen vesistöalueella. Tämä syksy on ollut edelleen erittäin sateinen ja tulovirtaama on mittaushistorian korkein. Esimerkiksi marraskuun sademäärä oli kaksinkertainen normaalin nähden. Virtaamat ovat koko syksyn olleet Oulujoella ja Emäjoella suuria. Lokakuun puolesta välistä alkaen juoksutukset ovat Fortumin mukaan olleet lupaehtojen maksimivirtaamien mukaisia.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi