Ajankohtaista

Ruukinkankaan koulua
Nov 27

Tarpeet ja toimet koulukiusaamisen kitkemiseksi selvitetään

Suomussalmen sivistyslautakunta on käynnistänyt selvitystyön koulukiusaamisen kitkemisestä tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Sivistyslautakunta kysyy koulujen henkilökunnalle, KIVA-koordinaattoreille, oppilaskunnille ja perusopetuksen koulujen oppilashuoltoryhmille sekä Kainuun soten perhepalveluille, nuorisovaltuustolle, Karhulanvaaran koulun ja kodin yhteistyöryhmälle sekä Ruukinkankaan koulun vanhempain yhdistykselle lähetettävässä lausuntopyynnössä mm. ideoita ja toimintamalleja uusista työmuodoista koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Sivistyslautakunta pyytää helmikuun loppuun mennessä myös selvitystä ennalta ehkäisevän työn työmuodoista ja onnistumisesta sekä kouluilta viimeisimpiä koulukohtaisia KIVA-koulu -kyselytutkimuksen tuloksia.

Ennaltaehkäisevä työ

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen on kaikkien kouluissa työskentelevien vastuulla. Kiusaamisen vastaisen työ pohjautuu koulun toimintakulttuuriin, yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä myönteisten tunne ja vuorovaikutusmallien opettamiseen ja vahvistamiseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Koulu ja oppilaitoskohtaisesti laaditaan opiskeluhuoltosuunnitelma, johon sisältyy suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa koulun hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria ja ensisijainen opiskeluhuollon toteuttamistapa kouluissa.

Koulujen järjestyssäännöt edistävät kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjen pohjalta opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa laatia omalle ryhmälle sopivia käytänteitä.

Toimintamallit Suomussalmella

Ilmitulleeseen kiusaamiseen Suomussalmen kouluissa on toimintamallit, joiden pohjalta yhdessä huoltajien kanssa tapaukset selvitetään ja kiusaamiseen puututaan. Tärkeää on, että tilannetta seurataan ja tarvittaessa tilanteeseen pystytään puuttumaan uudelleen. Tarvittaessa mukaan selvittelyyn ja jälkihoitoon otetaan mukaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita sekä lastensuojeluja poliisiviranomaiset.

Kiusaamistilanteissa kaikilla oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Siihen sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori ja psykologipalvelut. Opiskeluterveydenhuollon ja psykologipalvelut Kainuun kunnille tuottaa Kainuun soten perhepalvelut.

KIVA-koulu

Suomussalmen perusopetuksen kouluissa on käytössä kiusaamisen vastainen ohjelma (KIVA-koulu). Jokaisessa koulussa on kaksi KIVA-koordinaattoria, jotka edistävät ennaltaehkäisevää työtä ja ratkaisevat ilmitulleita kiusaamistapauksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erilaiset kiusaamisen vastaiset ohjelmat ovat vaikuttavia, jos työtä tehdään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti.

 

Sivistyslautakunta päätti toimenpiteistä 25.11.2020 pitämässään kokouksessa. Valtuustoaloitteen taustalla ovat vuoden 2019 toteutetun kouluterveyskyselyn perusteella lisääntyneet koulukiusaamiskokemukset vuoteen 2017 verrattuna ja pyrkimys ehkäistä nuorten syrjäytymiskierteitä.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi